Pendelöity arki

Kuva: Soile Laaksonen, VR Group
6.11.2019 - 13:45
Käytkö työssä oman kotipaikkakuntasi ulkopuolella? Kerro SKS:lle tarinasi pendelöinnistä osana elämääsi.

Pendelöinti, sukkulointi eli työssä käyminen oman kotipaikkakunnan ulkopuolella on ollut jo pitkään vakiintunut osa suomalaista arkea: 1980-luvun jälkeen kolmasosa suomalaisista työssäkäyvistä on käynyt töissä oman asuinkuntansa ulkopuolella. 2000-luvulla sekä pendelöinnin määrä että kuljetut etäisyydet ovat kasvaneet ja pendelöinti sekä ulkomaille että ulkomailta on yleistynyt.

Miten sinä päädyit pendelöimään? Mistä olet pendelöinyt ja minne? Millä kulkuvälineillä matkaa kuljit? Kerro SKS:lle, millaiseksi arkesi muodostui pendelöidessäsi. Kirjoituksessasi voit kuvailla esimerkiksi ajan kuluttamista työmatkoilla tai työmatkalle syntyneitä yhteisöjä. Voit pohtia myös, miten pendelöinti on muuttanut elämääsi, millaisia hankaluuksia pendelöintiisi on liittynyt ja mitä hyviä tai huonoja puolia pendelöinnissä on.

Pendelöity arki -muistitietokeruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja tutkijat Suvi Ronkainen (Lapin yliopisto), Eerika Finell (Tampereen yliopisto) ja Vilma Hänninen (Itä-Suomen yliopisto). Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/pendelointi

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

#pendelöityarki