Pieniä ponnistuksia, suuria saavutuksia – Kirjoituskilpailu kestävästä kehityksestä käynnistyi

Kuva: Jeppe Tuominen
5.6.2018 - 11:15
Miten kestävä kehitys näkyy elämässäsi? SKS ja Talonpoikaiskulttuurisäätiö keräävät nyt kirjoituksia kestävästä kehityksestä. Kirjoituskilpailun pääpalkinto on 500 euroa.

Teemme päivittäin valintoja, jotka vaikuttavat hyvän elämän mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa. Näiden valintojen mukanaan tuomat positiiviset muutokset ovat kestävää kehitystä. Kestävä kehitys koskettaa meitä kaikkia jokaisella elämän osa-alueella: henkilökohtaisina arjen valintoina, yritystoiminnassa, kuntien ja yhdistysten päätöksissä ja palveluissa sekä globaaleina ilmiöinä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Talonpoikaiskulttuurisäätiö kysyvät nyt, millaisia ajatuksia kestävä kehitys suomalaisissa herättää. Pieniä ponnistuksia, suuria saavutuksia -kirjoituskilpailuun toivotaan kirjoituksia siitä, miten kestävä kehitys näkyy omassa ja läheisten elämässä. Kirjoittaa voi esimerkiksi omista valinnoistaan ja syistä, miksi niihin on päätynyt tai muutoksista, joita olisi valmis tekemään kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kirjoituksen näkökulmana voi olla esimerkiksi maaseutu ja/tai kaupunki, vapaa-ajanvietto, työelämä muutoksineen, luonto ja/tai teknologia, kulutustottumukset, ravinto, asuminen tai matkustaminen.

Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. SKS tiedottaa keruun tuloksista keväällä 2019.

Kirjoituskilpailun pääpalkinto on 500 euroa. Lisäksi palkitaan 10 kestävän kehityksen vinkkiä 100 eurolla/vinkki sekä arvotaan kirjapalkintoja.

Tuomaristoon kuuluvat arkistotutkija Marja-Leena Jalava, yliopistonlehtori Pia Olsson, tutkija Sirkku Pihlman, professori Helena Ruotsala ja dosentti Kari Vesala.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/kestavakehitys

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi