Proomootiomuistot talteen Promootion riemuvuoden kunniaksi

Promootiokulkue
3.3.2023 - 13:00
Oletko sinä osallistunut promootioon? Kirjoita promootioperinteeseen liittyvistä muistoistasi ja kokemuksistasi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle!

Yliopistollinen promootio on tohtoreiden ja maistereiden omaleimainen juhlaperinne. Tänä vuonna järjestetään Helsingin yliopiston sadas filosofisen tiedekunnan promootio ja tätä riemuvuotta vahvistavat lisäksi neljän muun tiedekunnan promootiot. Akateeminen promootioperinne on vuosikymmenten saatossa levinnyt kaikkiin suomalaisiin yliopistoihin.

Miten promootio on kehittynyt kautta aikojen eri osallistujaryhmien edustajien ja eri tieteenalojen parissa? Millainen kokemus promootion osallistuminen oli sinulle? Keräämme nyt muistoja ja kokemuksia promootioista. Kerro, minkälaisia tunteita ja ajatuksia akateemiset rituaalit herättävät sinussa! Oletko osallistunut promootioon? Miten näit juhlan silloin, entä nyt? Miksi promootiota voidaan myös vierastaa?

Promootiomuistot talteen! -muistitietokeruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland ja Promootion riemuvuosi 2023 (Helsingin yliopisto). Vastausaikaa on 30.6.2023 saakka. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2023 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Vastaa keruuseen: www.finlit.fi/promootio

Lisätietoja: SKS:n arkisto, p. 020 131 240, keruu@finlit.fi