Rajan kirjailijat – suomenkielinen kirjallisuus Venäjän Karjalassa

Rajan kirjailijat
20.6.2018 - 11:15
Mitä kuuluu suomenkieliselle kirjallisuudelle Venäjän Karjalassa? Miten se on heijastanut ihmisten erilaisia identiteettimääritelmiä valtiollisella rajaseudulla?

Rajan kirjailijat avaa näkökulman Venäjän Karjalan suomenkielisen kirjallisuuden rakentumiseen Moskova-johtoisen kirjallisuusinstituution ja valtiollisen rajaseudun luomissa jännitteissä 1940-luvulta nykypäivään.

Teoksessa kysytään, millaista kulttuurista tilaa ja identiteettiä kirjallisuus on rakentanut rajaseudun väestölle. Miten rajat ja niiden yli liikkuminen ovat vaikuttaneet rajaseudun väestön identiteettien rakentamiseen? Kysymyksiä pohditaan esimerkiksi Antti Timosen, Nikolai Jaakkolan, Taisto Huuskosen ja Arvi Pertun proosateosten, aikalaiskritiikkien sekä arkisto- ja haastatteluaineistojen avulla.

Teos tuo esille, kuinka suomenkielisessä kirjallisuudessa rakentunut ei-venäjänkielinen tila on viimeisen 70 vuoden aikana muuttunut tiukasti kontrolloidusta neuvostotilan osasta rajaseudun moniääniseksi tilaksi ja kuinka ei-venäjänkielinen identiteetti on muuttunut neuvostoajan keskukseen kytkeytyvästä, kasvatuksellisesti ihanteellisesta neuvostokansalaisesta yksilölliseksi rajaseudun identiteetiksi.

Neuvostokirjallisuutta koskevaa tutkimusta on tehty runsaasti valtavirtakirjallisuuden ja toisinajattelijoiden luoman kirjallisuuden näkökulmista, mutta tutkimusta Venäjän vähemmistö- ja periferiakirjallisuuksista, joihin Rajan kirjallisuus kuuluu, on tehty huomattavasti vähemmän.

Tuulikki Kurki on perinteentutkimuksen dosentti ja kulttuurintutkimuksen yliopistotutkija Karjalan tutkimuslaitoksessa Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkinut Venäjän Karjalan suomenkielistä kirjallisuutta vuodesta 2003. Lisäksi hän on johtanut monitieteisiä tutkimushankkeita, jotka tarkastelevat kulttuureja ja kirjoittamista valtiollisilla ja kulttuurisilla rajaseuduilla.

Aiheesta lisää Tuulikki Kurjen Reunoilla vai keskellä? Suomenkielinen kirjallisuus Venäjän Karjalassa -blogikirjoituksessa Vähäisissä lisissä.

Tuulikki Kurki
Rajan kirjailijat. Venäjän Karjalan suomenkieliset kirjailijat tilan ja identiteetin kirjoittajina
ISBN 978-952-222-927-4
SKST 1435
SKS 2018
Kirjan sisällysluettelo