SKS haastattelee Stalinin vainot kokeneita ja heidän jälkeläisiään

Suomalaisia vankeja Svirstroin työleirillä vuonna 1934. Stalinin vainojen muistot -keruu, SKS KRA.
26.1.2021 - 16:15
Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa tammikuussa 2021 alkaneessa kaksivuotisessa hankkeessa tallennetaan Stalinin vainojen uhrien ja heidän jälkeläistensä kokemuksia osaksi suomalaista kulttuuriperintöä.

Eri arvioiden mukaan Stalinin vainoissa kuoli tai katosi 8 000–25 000 suomalaista. Tapahtumat ovat lisäksi koskettaneet tuhansia uhrien omaisia ja sekä heidän jälkeläisiään. Nyt SKS:ssa alkaneessa Stalinin vainojen muistot -hankkeessa tallennetaan muistitietohaastattelujen avulla lisää tietoa siitä mitä vainojen uhrien vaiheista tiedetään nykyään, millaisen jäljen vainot ovat jättäneet uhrien jälkeläisiin sekä miten julkisuudessa vuosikymmenien ajan pääosin vaiettuja tapahtumia on suvuissa käsitelty.

– Muistamme ja unohdamme valikoivasti. Yksityiset muistot Stalinin vainoista sekä niiden uhreista ovat kulkeneet perheissä, suvuissa ja muissa yhteisöissä, sillä välin kun niistä on vaiettu julkisuudessa. Syksyllä 2019 asiasta puhkesi julkinen keskustelu, jonka siivittämänä SKS haluaa nyt alkaneessa hankkeessa tallentaa suuret ja pienet muistot vainoista, toteaa SKS:n pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen.

Hanke on jatkoa SKS:n vuonna 2020 järjestämälle Stalinin vainojen muistot -muistitietokeruulle, johon saapuneiden vastausten määrä ja sisältö osoittivat aiheen ajankohtaisuuden ja tärkeyden. Keruuseen vastasi yli 140 henkilöä, tekstimuotoista aineistoa karttui yli 1000 sivua ja kuvia vastaanotettiin 144 kappaletta. Aineistosta nousivat voimakkaasti esille ylisukupolviset epätietoisuuden, häpeän ja surun tunteet sekä toisaalta monien uhrien jälkeläisten tekemän selvitystyön ja tapahtuneen muistelun merkitys.

Hankkeen haastattelut alkavat kevään 2021 kuluessa. Lisäksi SKS on kiinnostunut vastaanottamaan alkuperäisaineistoja kuten kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja ja valokuvia arkistointitarkoitusta varten.

Omaisten muistitietoa sekä säilyneitä alkuperäisaineistoja tallentamalla hankkeen tavoitteena on taata, että neuvostovainojen uhrien vaiheista ja heidän jälkeläistensä kokemuksista jää jälkipolville ja tutkijoille mahdollisimman monimuotoinen aineisto. Haastattelut ja alkuperäisaineistot arkistoidaan SKS:aan ja saatetaan kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käytettäviksi.

Hanke toteutetaan Koneen säätiön tuella ja yhteistyössä Kansallisarkiston suomalaisten kohtaloja Venäjällä 1917–1964 selvittävän tutkimushankkeen kanssa.

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Meeri Siukonen, SKS, puh. 050 470 4938, meeri.siukonen@finlit.fi