SKS jakoi apurahoja

16.3.2018 - 18:00
SKS jakoi apurahoja kirjallisuuden- ja kulttuurien tutkimukselle sekä kenttätyöhön.

SKS:n Elias Lönnrotin rahaston apurahat 2018

FM Jenni Neuvonen, väitöskirjatyöhön Stadin slangin bamlaajat: Slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-luvulle 10 660 euroa.

FM Minttu Ollikainen, väitöskirjatyöhön Unten rajoilla – suomalaisen reaalifantasian paikka ja poetiikka 10 660 euroa.

FT Venla Sykäri, post doc -tutkimukseen Hatusta vedettyä? Improvisoitu rap ja suullisen komposition taito suomalaisnuorten kulttuurisena ja sosiaalisena resurssina 10 660 euroa.

Elias Lönnrotin rahastosta jaetaan apurahoja suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön – erityisesti kielen, kansanperinteen ja kirjallisuuden tutkijoille.

SKS:n Samuli Paulaharjun rahaston apurahat 2018

FM, väitöskirjatutkija Lotta Aarikka, suomen murteiden tutkimushistoriaa käsittelevän väitöstutkimuksen kenttätyötä varten 2 300 euroa.

FT, kirjailija Jenny Kangasvuo, kansanperinteen merkitystä nykypäivässä käsittelevän tietokirjan kenttätyötä varten 2 000 euroa.

FM, väitöskirjatutkija Lyubov Liski, komilaisten naisiin liittyviä puhtauskäsityksiä käsittelevän väitöstutkimuksen kenttätyötä varten 1 700 euroa.

FT, alkuperäiskansojen tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi, porosaamelaisten kokemuksia ilmastonmuutoksesta käsittelevän tutkimuksen kenttätyötä varten 2 000 euroa.

KT, yliopistonlehtori Merja Paksuniemi, muistitietoaineiston keräämiseen Inarin Riutulan lastenkodissa asuneilta henkilöiltä osana Lapin lasten historia -hanketta 3 000 euroa.

RA, tietomalliasiantuntija Markku Seppänen ja työryhmä, Meän sauna -hanke: Torniojokilaakson savusaunojen rakennushistoriallinen dokumentointiin ja 3-D-mallinnukseen laserkeilauksen ja fotogrammetrian avulla 1 000 euroa.

Samuli Paulaharjun rahastosta jaetaan apurahoja kansanperinteen kerääjille ja kenttätutkijoille.