SKS jakoi apurahoja

16.3.2020 - 15:15
SKS jakoi 30 000 euroa väitöskirjantekijöille ja kenttätyöhön.

SKS:n Elias Lönnrotin rahaston apurahat 2020

FM Kaisa Pankakoski, väitöskirjatyöhön Kolmikielisten lasten vähemmistökielten oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja vähemmistöryhmiin kuuluvien perheiden näkökulmia Suomessa ja Walesissa, 10 000 euroa.

VTM Anni Reuter, väitöskirjatyöhön Karkotus, hajaannus, naapuruus: Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten muistitiedossa ja aikalaiskirjoituksissa, 10 000 euroa.

Elias Lönnrotin rahastosta jaetaan apurahoja suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön – erityisesti kielen, kansanperinteen ja kirjallisuuden – tutkijoille.

SKS:n Samuli Paulaharjun rahaston apurahat 2020

YTM Ulla-Marja Valovesi, kalliomaalauskohteiden dokumentointiin Suomessa. Folkloristiikan tohtorikoulutettava Ulla-Marja Valovesi tarkastelee väitöstutkimuksessaan The Sámi Substrate and the Finnish Rock Art Suomen kalliotaidetta etnografisista lähtökohdista. Kenttätyönä dokumentoidaan 10 kalliomaalauskohdetta ja tehdään viidellä kohteella tarkistus- ja täydennysdokumentointia, 2 100 euroa.

FT Julia Shpinitskaya, kenttätyöhön Kuolan niemimaan saamelaisyhteisön parissa. Etnomusikologi Julia Shpinitskaya valmistelee post doc -tutkimusta aiheenaan Sacred Sound in the Sami Cultural Tradition. Apurahan avulla toteutetaan aineistonkeruumatka ja kerätään tutkimusaineistoa havainnoimalla ja haastattelemalla, 7 000 euroa.

Sarjakuvataitelija Nina Teerilahti alias Nina Mutik, matka- ja majoituskuluihin viikon mittaista aineistonkeruumatkaa varten. Taiteilija Nina Teerilahti valmistelee sarjakuvakirjaa Kolin kansallispuiston alueen kansanperinteestä. Apurahalla toteutetaan piirustusmatka Kolin maisemiin ja viimeistellään alueen kansanperinnettä dokumentoivan ja uudelleen henkiin puhaltavan sarjakuvateoksen kuvitus, 900 euroa.

Samuli Paulaharjun rahastosta jaetaan apurahoja kansanperinteen kerääjille tai kenttätutkijoille.