SKS:n aineistoja tutkijoille ja opiskelijoille

Kuva: Gary Wornell, SKS 2020.
16.4.2020 - 13:00
SKS:lla on useita vapaasti verkossa olevia palveluita, jotka on suunnattu erityisesti tutkijoille ja opiskelijoille.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tavoitteisiin on kuulunut perustamisesta lähtien se, että mahdollisimman monella, ei vain yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivilla, olisi pääsy tutkitun tiedon lähteille.

Vapaasti verkossa olevia SKS:n palveluita:

  • Avoimet tiedekirjat (oa.finlit.fi). SKS julkaisee avoimesti verkossa englanninkielistä tieteellistä julkaisusarjaansa Studia Fennica (aihealueet: antropologia, etnologia, folkloristiikka, historia, kielitiede ja kirjallisuus) sekä valikoiden suomenkielistä tiedettä.
  • Avoin Kalevala sisältää vuonna 1849 ilmestyneen Kalevalan kaikki 50 runoa sekä Lönnrotin esipuheet vuoden 1835 ja 1849 Kalevaloihin. Tekstit ovat luettavissa näköiskappaleena, tekstin transkriptioina ja käsikirjoituksen faksimilena.
  • Codices Fennici on Suomessa kirjoitettujen ja käytettyjen keskiaikaisten ja 1500-luvun käsikirjoitusten digitaalinen kokoelma. Sen yli 200 käsikirjoitusta tai käsikirjoitusfragmenttia on kerätty yhteen eri maiden kirjastoista ja arkistoista.
  • Elias Lönnrotin kirjeenvaihto avaa näkymän 1800-luvun oppisivistyneistön maailmaan. Palvelussa on nyt julkaistu kaikki Lönnrotin kirjoittamat kirjeet ja suurin osa hänen vastaanottamistaan kirjeistä.
  • Kansallisbiografia sisältää tällä hetkellä runsaat 6 500 elämäkertaa. Julkaisun kivijalkana on 2003–2007 julkaistu Suomen kansallisbiografia -kirjasarja. Kansallisbiografia on kokonaan avoin 26.5.2020 asti (ks. uutinen 26.3.2020). SKS:lla on myös muita avoimia henkilöhistoriallisia verkkojulkaisuja.
  • SKVR-tietokanta perustuu Suomen Kansan Vanhat Runot -julkaisuun, joka sisältää lähes kaiken arkistoihin tallennetun ja kirjallisista lähteistä löydetyn kalevalaisen runouden. Tietokannassa on 89 247 runotekstiä ja SKVR:n runohakemisto.
  • Lisäksi SKS on julkaissut Doriassa kirjasto- ja arkistoaineistojaan sekä Suomen Historiallisen Seuran julkaisuja. Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä.

Yllä olevalla listauksella SKS muistuttaa olevansa jo mukana talkoissa, kun Suomen yliopistojen rehtorineuvosto, Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen yliopistokirjastojen verkosto vetosivat 27.3.2020 mm. tieteellisiin seuroihin ja tieteellisiin kustantajiin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa.

SKS on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö. SKS on tutkimuslaitos, humanistisen tiede- ja tietokirjallisuuden kustantaja, suullisen ja kirjallisen kulttuurin arkisto ja tieteellinen erikoiskirjasto sekä kirjallisuuden viennin ja kääntämisen tukija.