SKS:n Kulttuuriperintöaineistot ja uusi suomalaisuus -hanke sai OKM:n erityisavustuksen

24.5.2019 - 11:30
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt SKS:lle erityisavustuksen vuonna 2020 toteutettavalle Kulttuuriperintöaineistot ja uusi suomalaisuus -hankkeelle.

SKS toteuttaa saamallaan avustuksella uusille suomalaisille ja ulkosuomalaisille vapaasti verkossa olevia aineistoja, jotka auttavat paremmin ymmärtämään suomalaista kulttuuria. Hankkeessa hyödynnetään elämyksellistä ja osallistavaa arkistopedagogiikkaa.

OKM:ssä katsotaan, että myönnetty avustus edistää osaltaan ministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealuetta ”kulttuurin perusta ja jatkuvuus”, jonka tavoitteena on, että kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.