Sortavala-uutuuskirja kertoo rajakaupungin muutoksista ja muistoista

19.3.2020 - 16:00
Sortavala on kokenut sekä valoisia rauhan päiviä että sodan kauhuja. Suomalainen modernisaatio katkesi sotavuosiin ja neuvostososialismi valtion romahdukseen. Uutuuskirja tarkastelee kaupungin historiaa kolmen vuosisadan ja neljän valtiomuodon aikana.

Uutuuskirja kuljettaa lukijan Sortavalan elämänmenoon 1800-luvun lopun suomalaiskaupungin ajoista aina 2000-luvun venäläisvuosiin saakka. Kaupungin vaiheita värittävät katkokset ja uudet alut. Osana Suomea Sortavala modernisoitui, sen julkihallinto laajeni, ja kaupunkiin syntyi vireää järjestö- ja seuratoimintaa. Vallan vaihduttua Sortavalasta tuli raja-alueen suljettu sotilaskaupunki. Tulokkaiden oli ryhdyttävä rakentamaan uutta, mutta venäläisten suunnitelmat kariutuivat neuvostovaltion romahdukseen.

”Saattelemme lukijaa kohti Sortavalaa luomalla katsauksen yleisen tason yhteiskunnallisiin muutoksiin. Yhden kaupungin tarkastelu on vastaavasti samalla suomalaisen ja venäläisen yhteiskunnan muutosten analyysiä. Esiin nousee kaksi kesken jäänyttä kaupungin muokkaamisprojektia ja meneillään oleva pyrkimys taata Sortavalan elinvoimaisuus”, Hämynen ja Itkonen tiivistävät.

Tutkijayhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä

Uutuuskirja on syntynyt suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden yhteishankkeena, jossa on hyödynnetty aiemmin tutkimatta jääneitä aineistoja niin suomalaisista kuin venäläisistä arkistoista. Sortavala luo ennennäkemättömän kokonaiskuvan kaupungista, jonka vaiheet ovat Suomen ja Venäjän yhteistä historiaa. Merkittävä osa teoksen valokuvista julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa.

Tilaa kirja suoraan kustantajalta >>

Tapio Hämynen ja Hannu Itkonen (toim.)
Sortavala – Muutosten ja murrosten kaupunki
ISBN 978-951-858-153-9
Sisällysluettelo