Suomalaisen avantgarden läpäisee kansallisen ja kansainvälisen ristiveto

Avantgarde Suomessa (SKS 2021)
3.8.2021 - 09:00
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisee ensimmäisen suomalaista avantgardetaidetta laajasti käsittelevän teoksen, joka ei ole pelkästään historiallinen selvitys, vaan siinä tuodaan esille myös avantgarden merkitys nykytaiteelle ja kirjallisuudelle.

Avantgarde Suomessa kartoittaa sitä, miten kansainvälisen avantgarden teemat ja verkostot ovat ilmenneet suomalaisessa taiteessa 1900-luvun alusta lähtien niin kirjallisuudessa, kuvataiteissa, arkkitehtuurissa, musiikissa kuin muodissakin. Teos valottaa, miten kansainvälinen avantgarde on uudistanut suomalaista taidetta ja kulttuuria ja mikä on ollut vastavuoroisesti suomalaisten taiteilijoiden panos avantgardeen ja modernismiin.

Avantgarde Suomessa tuo esiin suomalaisen taiteen rohkean uudistumisen 1960-luvun kansainvälisen avantgarden hengessä. Teos osoittaa myös suomalaisten naistoimijoiden, kuten Ellen Thesleffin, Hagar Olssonin ja Armi Ratian, merkityksen avantgardelle.

Tuttujen nimien – Gunnar Björling, Elmer Diktonius, J. O. Mallander, Olavi Paavolainen – lisäksi kirja sisältää ennen julkaisematonta tietoa ja materiaalia tekijöiltä, jotka ovat jääneet historian marginaaliin. Näitä ovat mm. venäläisen avantgarderunouden varhainen suomentaja ja esittelijä Antti Tiittanen sekä kokeellinen surrealistirunoilija Kalevi Lappalainen.

Sen lisäksi, että teos syventää ymmärrystä avantgarden ja modernismin käsitteistä, se kertoo mitä omaperäistä suomalaisavantgardistit ovat luoneet ja kuinka riemukkaasti 1960-luvun kulttuurinen emansipaatio rikkoi rajoja ja tabuja. Kirjassa luodaan myös kriittinen katsaus historiaan ja näytetään kritiikin ja taiteen portinvartijoiden rooli avantgarden esiin pääsemisessä ja katveeseen joutumisessa. Taiteen kansainvälisyyden ja kansallisuuden välinen jännite on kirjan läpäisevä teema.

Kirjan toimittajista FT Irmeli Hautamäki on Helsingin yliopiston estetiikan dosentti ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen taiteen filosofian dosentti, FT Laura Piippo kirjallisuuden ma. yliopistonopettaja Jyväskylän yliopistossa ja FT Helena Sederholm professori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksella.

Teoksen kirjoittajat ovat ansioituneita kirjallisuuden ja taidehistorian tutkijoita ja opettajia Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistosta sekä Aalto-yliopistosta ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta ja teatterikorkeakoulusta.

Tervetuloa seuraamaan Avantgarde Suomessa -teoksen julkistustilaisuutta maanantaina 16.8.2021 klo 12–14!

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.267.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi