Suomen Akatemialta rahoitusta SKS:lle

Kuva: Gary Wornell.
27.5.2021 - 10:30
Ilona Pikkasen johtama konsortio sai 4-vuotisen rahoituksen 1800-luvun kirjeenvaihtoverkostojen tutkimukseen.

SKS, digitaalisten ihmistieteiden keskus Heldig Helsingin yliopistosta ja semanttisen laskennan tutkimusryhmä Aalto-yliopistosta saivat yli 800 000 euron rahoituksen konsortiohankkeeseen “Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa”.

Hanke tuo yhteen humanisteja, tietotekniikan tutkijoita sekä digitaalisten ihmistieteiden osaajia. Kyseessä on ensimmäinen tutkimusprojekti, joka kokoaa yhteen suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden kirjekokoelmien metadataa ja analysoi yhdistettyä datakokonaisuutta vastatakseen niin humanistisiin kuin tietoteknisiinkin tutkimuskysymyksiin.

Hankkeen humanistit tutkivat 1800-luvun kirjekulttuuria niin määrällisesti kuin laadullisestikin, ja kysyvät mm. kirjoittajien sosiaaliseen asemaan ja kirjeenvaihtokulttuurin ajallisiin ja paikallisiin ominaisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Tietotekniset kysymykset liittyvät metadatan yhdistämiseen ja rikastamiseen sekä sosiaaliseen verkostoanalyysiin ja tietämyksen muodostukseen.

Tuloksena syntyy avoin linkitetyn datan julkaisu sekä avoin semanttinen portaali 1800-luvun kirjeenvaihtokulttuuriin.

Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä keskeisten kulttuuriperintöorganisaatioiden, kuten Kansallisarkiston, Kansalliskirjaston ja Kansallisgallerian, kanssa.

Rahoituspäätös