Suomen romanien arkisto

9.2.2016 - 14:00
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kansallisarkisto ovat aloittaneet Romaniasiain neuvottelukunnan kanssa Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus -hankkeen (2016–2018).

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus -hankkeessa kehitetään jo talletetun romaniperinteen sekä romaniyhdistysten ja yksityishenkilöiden hallussa olevien aineistojen arkistointia, saatavuutta ja käytettävyyttä. Hankkeen tavoitteena on lisätä romanitoimijoiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden arkistotietoisuutta muun muassa järjestämällä koulutusta vanhan arkiston järjestämisessä ja uuden arkiston muodostamisessa.

Uutta aineistoa kerätään muistitietokyselyllä romaneille merkityksellisistä paikoista. Niitä voivat olla muun muassa paikkakunnat, kylät ja talot, leiriytymis- ym. paikat sekä tapahtumat, jotka eivät useinkaan ole tulleet mainituiksi muussa historiankirjoituksessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös artikkeli romaniperinteen keruusta ja tutkimushistoriasta Suomessa, järjestetään kaksi seminaaria – ensimmäinen 3.11.2016 SKS:ssa osana Pohjoismaista arkistojen päivää – ja tuotetaan opetusmateriaalia romanikulttuurin yliopisto-opetukseen.

Romanien kulttuuriperintö -hankkeen aikana luovutettavat aineistot tullaan arkistoimaan Kansallisarkiston ja SKS:n arkiston kokoelmiin. Samalla revisioidaan SKS:lle ja Kansallisarkistoon jo aiemmin luovutettuja romaniaineistoja ja kehitetään niiden saavutettavuutta tietojärjestelmissä.

Romanien kulttuuriperintö -hankkeen tarkoituksena on luoda kansallisen arkistojen hakemistopalvelu AHAAn käyttöönoton myötä virtuaalinen Suomen romanien arkisto.

Hanke on osa Romaniasiain neuvottelukunnan 60-vuotisjuhlavuotta 2016 sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta 2017.

Hankkeen käynnistämistä on rahoittanut Majaoja-säätiö.

Lisätietoja:

SKS, arkistotutkija Risto Blomster, p. 040 534 8868
Kansallisarkisto, ylitarkastaja Kenth Sjöblom, p. 029 533 7103
Romaniasiain neuvottelukunta, pääsihteeri Sarita Friman-Korpela, p. 029 516 3349