Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014 -hankkeen hallinto on arvioitu

22.6.2015 - 12:00
Raportissa on arvioitu hankkeen hallintoa, johtamisjärjestelmää ja toimijayhteistyötä. Teemamaahanketta on käytetty tapausanalyysikohteena ulkomaille suuntautuvasta suomalaisesta laajaan verkostoyhteistyöhön nojaavasta kulttuurialan hankkeesta.

Suomi oli Frankfurtin kirjamessujen teemamaa vuonna 2014. Tätä tarkoitusta varten aloitettiin Suomen valtion taloudellisesti tukema ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionhallinnon tasolla koordinoima yhteistyöhanke. Hankkeen käytännön toteutusta ohjasi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, joka teki sopimuksen saksalaisen messuorganisaation kanssa. Varsinainen toteuttamistehtävä osoitettiin SKS:aan kuuluvalle FILI – Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskukselle.

Arvioinnin mukaan teemamaahanke onnistui yleisesti ottaen hyvin tai jopa erinomaisesti. Myös hankeorganisaatiota pidettiin monin osin tarkoituksenmukaisena. Hankkeen hallinnossa, johtamisjärjestelmässä ja toimijayhteistyössä esiintyi kuitenkin myös joitain vaikeuksia ja ongelmia, jotka kannattaa ottaa huomioon tulevaisuuden vastaavia hankkeita suunniteltaessa.

SKS tilasi loppuraportin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöltä Cuporelta.

Lue koko raportti (pdf, 60 s.).