Suullisen runon tutkimukselle Suomen Akatemian rahoitus

SKS:n arkiston kortistoja. Kuva: Gary Wornell, SKS 2019.
29.5.2020 - 14:30
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Helsingin yliopisto ovat saaneet Suomen Akatemian rahoituksen nelivuotiselle tutkimushankkeelle Formulainen intertekstuaalisuus, temaattiset verkostot ja poeettinen variaatio itämerensuomalaisen suullisen runon paikalliskulttuureissa.

Formulainen intertekstuaalisuus, temaattiset verkostot ja poeettinen variaatio itämerensuomalaisen suullisen runon paikalliskulttuureissa -tutkimushankkeessa (2020–2024) haetaan uusia näkökulmia laajaan virolais-karjalais-inkeriläis-suomalaiseen suulliseen runouteen, joka tunnetaan myös runolauluna ja kalevalaisena runoutena.

Hankkeessa yhdistetään kahden maan vanhan runon aineistot etsien samalla tiiviiseen vuorovaikutukseen perustuvia tapoja tehdä digitaalista humanistista tutkimusta. Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia historiallisten paikalliskulttuureiden väliseen vuorovaikutukseen, intertekstuaalisuuteen, historiallisiin jatkumoihin ja itämerensuomalaiseen mytologiaan. Hankkeessa pyritään kehittämään välineitä, joista on hyötyä myös muille samaa aineistoa tai vastaavankaltaisia pienten kielien suullisen perinteen aineistoja käyttäville tutkijoille.

Hanketta johtaa FT Kati Kallio ja konsortion toista osiota professori, TkT Eetu Mäkelä Helsingin yliopistosta. SKS:n arkiston kehittämispäällikkö FT Jukka Saarinen tulee työskentelemään hankkeessa. SKS:n ja Helsingin yliopiston yhteishanke toimii tiiviissä yhteistyössä Viron Kirjallisuusmuseon kansanrunousarkiston kanssa.

Lue lisää.