Uusi menetelmäopas avaa lukijalle terveyshistorian tutkimuksen monia mahdollisuuksia

Kalle Kananoja:  Terveyshistoria — Näkökulmia ja lähestymistapoja keskiajalta nykypäivään (SKS 2022).
23.1.2023 - 09:00
Korona-aika on saanut tutkijat kiinnostumaan terveyteen liittyvistä ilmiöistä. Uutuuskirja Terveyshistoria tarjoaa välineitä suosiotaan kasvattaneen tutkimusalan kysymyksiin. Samalla se antaa pohdittavaa esimerkiksi ajankohtaista sote-keskustelua silmällä pitäen.

Terveyshistoria on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana noussut merkittäväksi tutkimusalaksi monissa suomalaisissa yliopistoissa. Miten terveyshistorian tutkijat valikoivat lähestymistapansa ja aineistonsa? Millaisia menetelmällisiä, teoreettisia ja käsitteellisiä työkaluja he käyttävät? Minkälaisia haasteita terveyshistorian tutkija joutuu kohtaamaan ja miten ne ylitetään?

Kalle Kananojan toimittama kirjauutuus Terveyshistoria – Näkökulmia ja lähestymistapoja keskiajalta nykypäivään johdattaa havainnollisin tapausesimerkein terveyshistorian erilaisiin näkökulmiin ja tutkimuskysymyksiin sekä esittelee niihin liittyviä lähdeaineistoja ja metodeja. Kirja kertoo myös laajemmin terveyshistorian suurista kysymyksistä ihmeparanemisista virallisten terveyspalveluiden muodostumiseen. Se auttaa ymmärtämään, miten käsityksemme terveydestä ja sairaudesta ovat kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti muovautuneita ja ajassa muuttuvia.

Suomessa on pitkään kirjoitettu korkeatasoista lääketieteen oppihistoriaa. Terveyshistorian tutkijat ovat kiinnostuneita lääketiedettä laajemmista ilmiöistä, joihin terveys kytkeytyy. Kirjan luvuissa tarkastellaan terveyttä kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä, terveyspolitiikkaa ja myös epävirallista lääkintää. Aiheina ovat esimerkiksi Hiv-epidemian poliittiset ulottuvuudet Afrikassa, terveyspalvelujen historia, lapsuus ja mielenterveys historiallisena ongelmana sekä 1700-luvun lääkärin ura ja elämä.

Teoksen kirjoittajat ovat terveyshistoriaan erikoistuneita tutkijoita ja alan johtavia asiantuntijoita Suomessa.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/ht.287.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi