Uutuuskirja: Arjen turvallisuudessa olemme kaikki riippuvaisia toisistamme

Arjen turvallisuus ja muuttoliikkeet
13.10.2021 - 09:00
Arjen turvallisuus ja muuttoliikkeet tarkastelee muuttoliikkeitä yksilöiden ja ryhmien arjen turvallisuuden näkökulmasta. Samalla teos selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat muuttoliikkeissä syntyvään turvallisuuteen ja turvattomuuteen.

Uutuusteos Arjen turvallisuus ja muuttoliikkeet yhdistää turvallisuuden ja muuttoliikkeiden tutkimusta tuoreella tavalla: se keskittyy kokemuksiin arkielämän turvallisuudesta ja turvattomuudesta. Aiemmassa tutkimuksessa arki on yleensä ymmärretty rutiininomaiseksi, tutuksi sekä huomaamattomaksi, ja samalla myös sujuvaksi ja turvalliseksi. Kirja kuitenkin osoittaa, että maahanmuuttajien sekä muiden vähemmistöjen kohdalla arki voi olla eri tavoin turvatonta.

Kirjan sanoma on, että yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvaessa myös turvattomuus lisääntyy ja turvallisuuden kokemus ja tunne haurastuvat. Eriarvoistuminen ja sen synnyttämät turvallisuusuhat eivät kosketa pelkästään maahanmuuttajataustaisia yksilöitä ja ryhmiä, mutta heidän kohdallaan tämä kehitys on selkeästi havaittavissa. Tutkimustulokset tekevät näkyväksi, miten yhteiskunnan jäsenet ja rakenteet yhdessä tuottavat sekä turvallisuutta että turvattomuutta.

Teos valottaa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten, kansalaisaktivistien, Suomen venäjänkielisten, rajaseutujen asukkaiden, perhemuuttajien, maaseudulla asuvien maahanmuuttajien sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotyötä tekevien näkemyksiä. Turvallisuuden rakentumista tarkastellaan monipuolisten tutkimusaineistojen, esimerkiksi haastattelujen, viranomaisasiakirjojen ja mediakuvastojen pohjalta. Aineistoa on kerätty uudenlaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa, vuoden 2015 Eurooppaan suuntautuneen suuren muuttoliikkeen jälkeisinä vuosina.

Tapaustutkimukset käsittelevät muun muassa turvapaikanhakijoiden kertomuksia arjen sujuvuudesta, median roolia turvallisuuskäsitysten ja kokemusten synnyttämisessä, rasisminvastaisen aktivismin yllättäviäkin vaikutuksia turvallisuuteen sekä suomalaisen hyvinvointivaltion ja lainsäädännön suhdetta arjen turvallisuuteen.

Teoksen kirjoittajat työskentelevät tutkijoina eri yliopistoissa yhteiskuntatieteiden, oikeustieteen ja Karjalan tutkimuksen laitoksilla. Kirjoittajat ovat kokeneita muuttoliikkeiden tutkijoita. Osa kirjoittajista työskentelee myös Siirtolaisuusinstituutissa.

Teos on luettavissa avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.269.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi