Uutuuskirja avaa omaehtoista ilmaisua ja sen poetiikkaa

Sanojen luonto — Kirjoituksia omaehtoisen ilmaisun poetiikasta ja ympäristöistä Sykäri, Venla; Mäkelä, Heidi Henriikka; Kallio, Kati Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2023
31.1.2023 - 09:00
Sanojen luonto tarjoaa näkymiä folkloristiikan ja lähialojen uusimpaan tutkimukseen etenkin suullisen runon, suullisen ja kirjallisen rajapinnan sekä poetiikan näkökulmista. Teos osoittaa, että tieteenalalla on 125 vuoden aikana kuljettu pitkä matka kansanrunojen keräämisestä nykytutkimuksen laajalle versoaviin monitieteisiin kysymyksiin.

Juuri ilmestynyt kokoomateos Sanojen luonto. Kirjoituksia omaehtoisen ilmaisun poetiikasta ja ympäristöistä tarkastelee poeettisia kieliä ja omaehtoisia ilmaisun muotoja suhteessa niiden esiintymisympäristöihin – luonnon monitulkintaiseen käsitteeseen.

Teoksen luvut kiinnittyvät monitieteisesti humanistisen kulttuurintutkimuksen uusimpiin keskusteluihin. Ne käsittelevät esimerkiksi kalevalamittaista runoa, rekilaulua ja siperialaista myyttiepiikkaa, kirkonkelloihin valettua runoutta, Suvivirttä, puhutun ja kirjoitetun ilmaisun lajeja sekä kansanperinteen arkistoinnin ja julkaisun käytäntöjä.

Poeettiset kielet ja strategiat ovat olennaisia kulttuuriselle ilmaisulle. Ajasta, paikasta, lajista tai välittymisen muodosta riippumatta omaehtoisen ilmaisun kanavana toimivat performanssit luovat solmukohtia, joissa yksilölliset ja kollektiiviset merkitysavaruudet kohtaavat samalla välittäen ja uusintaen kulttuurisia merkityksiä.

Omaehtoisesta ilmaisusta ja poetiikasta ei ole aiemmin julkaistu suomeksi kattavaa teosta. Teos tarkastelee omaehtoista ilmaisua laajasti avaten näkymiä sekä eri lajeihin että eri ajanjaksoihin ”muinaisuudesta” 1800-luvun kautta nykypäivään.

Kirjoittajat ovat folkloristiikan ja lähialojen johtavia tutkijoita.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/skst.1487.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi