Uutuuskirja läpivalaisee Juha Seppälän kapitalismikriittisiä romaaneja

Erkki Sevänen: Järjen harhapolut — Kapitalistinen rationalisaatio ja sen kritiikki Juha Seppälän romaaneissa Yhtiökumppanit, Paholaisen haarukka ja Mr. Smith. SKS 2021.Järjen harhapolut
21.5.2021 - 09:00
Järjen harhapolut lähestyy kirjailija Juha Seppälän tuotantoa kapitalistisen rationalisaation kritiikkinä. Samalla tutkimus osoittaa, että Mr. Smithissä (2012) Seppälä arvioi kriittisesti Yhtiökumppaneissa (2002) ja Paholaisen haarukassa (2008) esitettyä kuvaa nykykapitalismista.

Uutuusteoksessaan Järjen harhapolut professori Erkki Sevänen paneutuu Juha Seppälän vuosina 2000–2012 ilmestyneisiin kapitalismikriittisiin teoksiin, erityisesti romaaneihin Yhtiökumppanit, Paholaisen haarukka ja Mr. Smith. Seväsen mukaan Seppälän romaanit pyrkivät osoittamaan, millaisia henkisiä ja aineellisia vaurioita nykykapitalismille ominainen toimintatapa aiheuttaa yksilöille ja yhteisöille. Tämän ohella ne tarkastelevat nykykapitalismin tuottamaa luokkapohjaista ja sukupuolista eriarvoisuutta.

Järjen harhapolut on professori Erkki Seväsen pitkäaikaisen tutkimustyön tulos.

”Aloitin Seppälän tuotannon tutkimisen vuoden 2005 paikkeilla, jolloin Seppälä ei vielä leimallisesti ollut kapitalistisen rationalisaation kriitikko. Tuolloin pidin häntä ensi sijassa eksistentiaalisten kysymysten käsittelijänä. Paholaisen haarukka (2008) ja Mr. Smith (2012) saivat minut muuttamaan tarkastelutapaani ja aloin tarkastella Seppälän romaaneja kapitalismikritiikin näkökulmasta”, kertoo Erkki Sevänen.

Juha Seppälän tuotanto aukeaa moneen suuntaan. Hänen varhaiset teoksensa kuvaavat usein vieraantumisongelmista kärsiviä yksilöitä, minkä jälkeen hänestä tuli ensin suomalaisen arvomaailman ja kulttuurin kriittinen tarkastelija ja sitten markkinallistumiskehityksen arvioija.

Seppälän romaaneissa kapitalismin perusongelma liittyy siihen, että rajoittamattomassa muodossaan markkinavoimat ovat sokeita muiden – eksistentiaalisten, moraalisten, yhteisöllisten, ekologisten – arvopäämäärien suhteen. Siksi sääntelemätön markkinatalous on yksilöitä, yhteisöjä ja ympäristöjä tuhoava voima.

Hyödyntämällä länsimaisen yhteiskunta-ajattelun perintöä ja erilaisia kerronnallisia ratkaisuja Seppälän teokset uudistavat kriittisen yhteiskuntaromaanin traditiota.

FT, YTT Erkki Sevänen on kirjallisuuden professori Itä-Suomen yliopistossa. Hän on erikoistunut kirjallisuussosiologiaan.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi