Uutuuskirja nostaa esiin varjoon jääneitä aineistoja ja kirjoittajia

Kaanon ja marginaali — Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet
24.10.2022 - 09:00
Miksi Kalevala eikä Kanteletar? Kalevalaseuran 101. vuosikirja katsoo kulttuuristen ideaalien ja normien katvealueisiin ja tekee marginalisoituja aineistoja näkyviksi ja kuuluviksi.

Miten jotkut tutkijat, taiteilijat ja aineistot on nostettu keskiöön ja toiset sysätty syrjään? Millainen kansakunta olisi kirjoitettu kanonisoimalla marginaalisia genrejä? Kalevalaseuran 101. vuosikirja Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet kartoittaa perinteen, kulttuuriperinnön sekä kirjallisuuden kanonisoinnin ja marginalisoinnin prosesseja.  

Kohteena ovat julkisessa keskustelussa, kulttuurin kentillä ja tutkimuksessa väheksytyt, vaietut ja syrjään heitetyt aineistot ja toimijat. Kirjan artikkelit tuovat esiin esimerkiksi neuvostokalevalaista runoutta, Johan K. Harjun keräämää laitapuolen kulkijoiden perinnettä, Maiju Lassilan marginaaliin jääneitä näytelmiä, talonpoikaisen kansan rakkauskirjeitä sekä suomalaisen kanteleensoiton kulttuurivientiä amerikansuomalaisille.

Yhteistä kokoelman artikkeleille on pyrkimys tehdä marginalisoituja aineistoja näkyviksi ja kuuluviksi ja siten haastaa ajatusta kaanonista pysyvänä ja suljettuna rakenteena. Katse kulttuurin ja tutkimuksen sokeisiin pisteisiin ja raja-alueille paljastaa jatkuvan liikkeen kulttuurin hierarkkisilla kentillä. Kuuntelemalla marginaaleja kaanonit ja kaanonin idea muuttuvat. Marginaalien inhimillinen arvo on mittaamaton, ja niiden tuottama tieto on ennalta arvaamatonta.

Kirjoittajat ovat folkloristeja, kirjallisuudentutkijoita, historioitsijoita ja musiikintutkijoita.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/ksvk.101.

Kalevalaseuran 101. vuosikirja julkistetaan Kekriseminaarissa tiistaina 1.11.2022 klo 14–16 SKS:n juhlasalissa (Hallituskatu 1, Helsinki). Tervetuloa!

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi