Väitös Arhippa Perttusesta

Jukka Saarinen. Kuva: Gary Wornell
11.1.2018 - 11:15
FM Jukka Saarinen väittelee aiheesta "Runolaulun poetiikka - Säe, syntaksi ja parallelismi Arhippa Perttusen runoissa" 20.1.2018 kello 11 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, Auditorium XII, Fabianinkatu 33, Helsinki.

Jukka Saarinen käsittelee väitöstutkimuksessaan vienankarjalaisen runonlaulaja Arhippa Perttusen (1769–1841) runojen kieltä ja poetiikkaa. Aineiston muodostavat kaikki häneltä tallennetut tekstit, yhteensä liki 6 000 säettä kertovia runoja, loitsuja, lyriikkaa ja mietelmärunoja. Saarinen lähestyy aihettaan sekä folkloristisesta yksittäisen perinteentaitajan tutkimuksen näkökulmasta että lingvistisen, kielellisiä ja poeettisia rakenteita erittelevän analyysin kautta.

Jukka Saarinen tutkii, kuinka laulaja käyttää ja muokkaa perinnettä sekä sitä, mitkä piirteet ja ominaisuudet määrittävät ja luonnehtivat yleisesti kalevalaisen runon tekstiä. Keskeisenä kohteena ovat säerakenteen, syntaksin ja parallelismin väliset suhteet. Tekstin luomista, kompositiota, tarkastellaan erityisesti suullis-formulaisen koulukunnan teorioita vasten.

Saarinen esittelee ja analysoi tutkimuksessaan kaikki Arhippa Perttusesta saatavilla olevan tiedon. Tutkimuksessa ovat julkaistuina myös kaikki Perttuselta saaduiksi oletetut runot. Pyrkimyksenä on ollut, todennäköisesti ensimmäisen kerran, esittää runot siinä muodossa, kuin laulaja on ne runonkerääjille laulanut tai sanellut. Perttusen kertovien runojen tekstit eivät varioi suuresti esityksestä toiseen, mutta ne eroavat selvemmin muiden laulajien vastaavista runoista. Tästä voidaan päätellä, että runoteksti luodaan sitä omaksuttaessa. Arhippa Perttuselta on tallennettu myös pitkiä rakenteeltaan parannusnäytelmää noudattavia loitsutekstejä, vaikka häntä ei lähteiden mukaan tunnettu tietäjänä. Lyyristen ja mietelmärunojen aineiston perusteella Saarinen toteaa, että Arhippa Perttunen on pystynyt luomaan aina uusia kokonaisuuksia käyttämällä muusta perinteestä tuntemiaan aineksia, erityisesti sananlaskuja.

Väitöstilaisuus ja väitöskirja: Runolaulun poetiikka: Säe, syntaksi ja parallelismi Arhippa Perttusen runoissa