Vanhimpia Suomessa painettuja julkaisuja kansainväliseen verkkobibliografiaan

7.11.2019 - 14:30
Suomessa vuosina 1642–1650 painetut julkaisut ovat nyt kansainvälisessä USTC-tietokannassa.

USTC (Universal Short Title Catalogue) on varhaismodernin ajan painatteiden digitaalinen bibliografia.  Nyt bibliografiaan on lisätty Suomessa vuosina 1642–1650 painetut teokset, ja myös Latviassa ja Virossa tuona ajanjaksona painetut julkaisut. Hankkeen mahdollisti usean vapaaehtoisen tutkijan antama työpanos, työhön osallistui myös SKS:ssa tutkimusavustajana toimiva Lari Ahokas.

Suomen ensimmäinen painotalo perustettiin Turkuun 1642. Perustamista vauhditti Turun Akatemian perustaminen 1640, koska professorit ja opiskelijat tarvitsivat julkaisijan tutkimuksilleen ja muille kirjoituksilleen.  Tähän saakka suomalaisten julkaisuja painettiin esimerkiksi Tukholmassa ja Lyypekissä.

Suomen ensimmäisen kirjapainon ensimmäinen kirjanpainaja oli Petrus Wald. Hänen huomattavin työnsä lienee Jacobus Finnon Manuale finnonicum, se on: muutamat tarwittawat ia aina käsillä pidettävät suomenkieliset kirjat, nyt consistoriumin suosiost ia suomast ahkerasti cadzotut: ja muutamis cappalis ojetut ja enätyt vuodelta 1646.

USTC:n tavoitteena on suojella ja säilyttää maailman harvinaisimpia painatteita.

Lue lisää Arthur der Weduwenen blogista.