Varuskuntaelämä Lappeenrannassa oli monelle erityinen vaihe elämässä

10.8.2018 - 11:15
Lappeenrannan tunnelma ja historia sekä ylpeys omaa aselajia kohtaan välittyvät Lappeenrannan varuskunnassa olleiden kirjoituksista. SKS sekä Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyhdistys ry keräsivät Lappeenrannan varuskuntaan liittyviä muistoja ja kokemuksia.

Lappeenrannassa on useiden vuosikymmenten aikana koulutettu oppilaita sotilasammatteihin sekä annettu ammatillista perus-, täydennys- ja jatkokoulutusta eri henkilöstöryhmille. Huomattava määrä asevelvollisia on myös suorittanut asepalveluksensa Lappeenrannassa Uudenmaan Rakuunarykmentissä sekä Karjalan Tykistörykmentissä.

Toukokuussa 2018 päättyneeseen Varuskuntaelämää Lappeenrannassa -keruuseen osallistui 41 vastaajaa, joista yhdeksän oli naisia. Keruuaineisto sisältää 288 sivua tekstiä, 56 valokuvaa sekä yhden äänitteen.

Sekä varuskunta-alueen menneisyys ratsuväkiprikaatin sijoituspaikkana että Maasotakoulun merkitys varuskunta-alueen elämään nostetaan esille vastauksissa monin eri tavoin. Useampi vastaajista mainitsee myös Puolustusvoimissa yleisemmin tapahtuneet muutokset.

Varusmiesaikaan liittyvissä kirjoituksissa kuvataan sekä omia kokemuksia että yleistä tunnelmaa, miljöötä ja toimintaa. Samankaltaisia muistoja on myös Lappeenrannan varuskunnassa erimittaisia ajanjaksoja koulutuksessa olleilla. Kantahenkilöstönä palvelleet kuvaavat toimintakulttuurin, työyhteisön ja työnkuvan ohella omaa uraa ja elämän kehittymistä. Oman vastaajajoukkonsa muodostavat myös lapsuuttaan varuskunnassa viettäneet, ja muutama vastaaja kuvaa muunlaista yhteyttään Lappeenrannan varuskuntaan.

Paikkana Lappeenrannan varuskunta on monelle idyllinen vanhoine kasarmeineen ja harjoitusalueineen. Joillekin se on ollut vain hetki uralla, toisille elämän parasta aikaa. Rakuunamäki yhdessä muiden alueiden kanssa on tarjonnut puitteet, joihin useampi vastaaja on palannut vielä vuosikymmenten jälkeenkin.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyhdistys ry järjestivät Varuskuntaelämää Lappeenrannassa -keruun 1.1.2018–31.5.2018. Vastaajien kesken arvotut kirjapalkinnot on postitettu voittajille.

Kiitämme lämpimästi kaikkia keruuseen osallistuneita!

Lisätietoja: Arkistotutkija Jukka Timonen, SKS:n arkiston Joensuun toimipiste, p. 040 730 1739, jukka.timonen@finlit.fi