Veteen kirjoitettu – kulttuurista vedentutkimusta

Veteen kirjoitettu – Veden merkitykset kirjallisuudessa
7.6.2018 - 10:15
Millaisia esityksiä kirjallisuus tuottaa vedestä kulttuurisena käsitteenä? Ajankohtaisia puheenvuoroja veden esteettisistä, sosiaalisista ja historiallisista merkityksistä kirjallisuudessa.

Veteen kirjoitettu – Veden merkitykset kirjallisuudessa -tutkimuksenartikkeleita yhdistää ajatus ihmisen ja veden ikiaikaisesta elintärkeästä suhteesta. Vesi on yksi vanhimmista kulttuurisista symboleista. Se on kieliä ja kansallisia kulttuureja ylittävä symbolinkantaja. Vesi liitetään mitä erilaisimpiin elämänalueisiin: rituaaleihin, uskontoihin, taiteisiin ja tieteisiin.

Hengenveto hengenvedolta annoin itseni upota seremoniaan ja otin vastaan aistimukset ympärilläni: kellertävän valon läikkeen vedessä, teen makean, nurmimaisen tuoksun … (Emmi Itäranta, Teemestarin kirja)

Vesi ymmärretään kirjan artikkeleissa sekä maantieteellisenä ja fysikaalisena elementtinä että kulttuuristen prosessien tuottamana osana ympäristöämme. Artikkeleissa käsitellään sekä moderneja klassikkoja että nykykirjallisuuden edustajia suomen-, ruotsin-, saksan-, englannin- ja venäjänkieliseltä kulttuurialueelta.

Joen uomassa oli soraa ja vierinkiviä kuivillaan valkoisena auringossa, mutta vesi väylissä oli kirkasta ja nopeasti kiitävää ja sinistä. (Ernest Hemingway, Jäähyväiset aseille)

Veteen kirjoitettu – Veden merkitykset kirjallisuudessa tuo tärkeän ja mielenkiintoisen kirjallisuuden- ja kulttuurientutkimuksellisen näkökulman usein luonnontieteellisesti painottuneeseen yhteiskunnalliseen vesikeskusteluun. Teos tuo ympäristökeskusteluun modernin luonnontieteen usein huomiotta jättämää ja unohdettuakin tietoa veden ja ihmisen yhteistoiminnasta.

Teoksessa on artikkelit 15 tutkijalta Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistoista. Teoksen toimittajista FT Markku Lehtimäki työskentelee yliopistolehtorina Itä-Suomen yliopistossa, professori Hanna Meretoja Turun yliopiston tutkimuskeskus SELMAn johtajana ja FT Arja Rosenholm venäjän kielen ja kulttuurin professorina Tampereen yliopistossa.

Markku Lehtimäki, Hanna Meretoja, Arja Rosenholm (toim.)
Veteen kirjoitettu – Veden merkitykset kirjallisuudessa
ISBN 978-952-222-979-3
SKST 1441
SKS 2018
Kirjan sisällysluettelo