Vuoden Tiedekynä 2017 -voittaja on Miika Tervonen

Miika Tervonen
30.3.2017 - 11:15
Koneen Säätiö on 30.3. jakanut 25 000 euron suuruisen Vuoden Tiedekynä 2017 -palkinnon FT, dosentti Miika Tervoselle hänen artikkelistaan Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Artikkeli on ilmestynyt SKS:n vuonna 2014 julkaisemassa teoksessa Kotiseutu ja kansakunta – Miten suomalaista historiaa on rakennettu (toim. Pirjo Markkola, Hanna Snellman ja Ann-Catrin Östman).

Voittaja-artikkelissa Tervonen analysoi sitä, miten käsitys yhtenäisestä suomalaisesta kansasta on rakennettu ja mikä rooli historiantutkijoilla on ollut tässä prosessissa.

"Ajatus yhtenäiskulttuurista on kuitenkin paitsi myytti, myös yhä vahingollisempi sellainen. Se tuo 1900-luvun alkupuolen rotuajattelun kaikuja monimuotoistuvaan arkeemme ja legitimoi muukalaisvastaisuutta. Se sulkee suomalaisuuden ulkopuolelle ihmisiä, joista monet ovat olleet täällä sukupolvien, vuosisatojen tai tuhansien ajan. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena on korkea aika kohdata tämä myytti ja päästä siitä eroon”, sanoo Tervonen.

Vuoden Tiedekynä 2017 -palkinnonsaajan valitsi professori Pirkko Nuolijärvi. Voittajan valintaa hän perustelee muun muassa näin:  ”Kirjoittajan keskusteleva käsittelytapa kannustaa miettimään nykytutkijan taustaoletuksia ja itsestäänselvyyksiä sekä arvioimaan sitä, miten julkinen keskustelu käyttää historiasta tuttuja suomalaisuuden määritelmiä. Artikkelin tyyli on kauniilla tavalla eleetön, ja kirjoittaja esittelee perustelunsa selvästi. Teksti etenee johdonmukaisesti niin, että lukija odottaa innostuneesti, mitä historian seuraavat vaiheet tuovat eteen. Jo lukujen otsikointi herättää kiinnostusta, ja valitut sitaatit tuovat esille kulloisenkin historioitsijan äänen ja ajattelutavan ja vahvistavat tekijän argumentaatiota havainnollisella tavalla.”

Miika Tervonen on Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella työskentelevä historiantutkija ja yhteiskuntatieteilijä. Hän on Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti, joka on tutkimuksissaan kiinnostunut erityisesti etnisistä suhteista, muuttoliikkeistä ja niiden kontrolloinnista sekä nationalismista.

Koneen Säätiö myöntää Vuoden Tiedekynä -palkinnon vuosittain tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiokkaasti. Tänä vuonna palkinto myönnettiin humanistisen alan tieteellisestä kirjoituksesta. Palkinto on suurin suomalainen tieteellisestä kirjoittamisesta myönnettävä palkinto ja se jaettiin nyt seitsemättä kertaa.

Miika Tervosen blogikirjoitus voittaja-artikkelinsa aiheesta: Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia.

Voittaja-artikkeli Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta.

Esiraati valitsi 13 ehdokasta Vuoden Tiedekynä 2017 -palkinnon saajaksi. Viisi esiraadin valitsemista artikkeleista on ilmestynyt SKS:n julkaisemissa kirjoissa.