Vuorovaikutusta yli rajojen – Uutuuskirja kertoo Pohjolan atlanttisesta historiasta

Pohjola, Atlantti, maailma
10.4.2018 - 11:00
Pohjola, Atlantti, maailma -teos osoittaa, että varhaismoderni Pohjola ja siihen linkittyvä Atlantti olivat lähtökohtaisesti ylirajaisia tiloja, joiden perintö kantoi 1900-luvulle.

Pienet pohjoiset kansat ovat kauan olleet osa Atlantin historiaa. Pohjola, Atlantti, maailma. Ylirajaisen vuorovaikutuksen historiaa 1600–1900-luvuilla esittelee varhaismodernin aikakauden suomalaisia ja skandinaavisia henkilöitä ja ilmiöitä, joiden kohtalot risteävät Atlantilla 1600-luvulta 1900-luvun alkupuolelle.

Tähän pohjoismaisten toimijoiden joukkoon kuului yrittäjiä, sotilaita, merimiehiä ja luonnon- tai historiantutkijoita sekä suuri joukko siirtolaisia. Siirtolaisuus muodosti perustan monitahoiselle vuorovaikutukselle, jonka seurauksena kulutustottumukset ja käsitykset maailmasta muuttuivat. Perinteisen ja paikallisen rajat hämärtyivät kulttuurien sekoittumisen ja globalisoitumisen edetessä.

"Tupakka on oiva esimerkki Uuden maailman stimulantista, joka muutti Eurooppaa ja eurooppalaisia syvällisesti.”

Artikkelikokoelma edustaa uusinta kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta Atlantin historian alalla ja perustuu monipuolisiin alkuperäislähteisiin.

FT Kalle Kananoja on historiantutkija, jonka tutkimusteemat ovat keskittyneet orjuuden ja orjakaupan sosiaalihistoriaan sekä kulttuurien väliseen lääkinnälliseen vuorovaikutukseen globaalihistoriassa.

FT Lauri Tähtinen on historiantutkija, jonka tutkimusaloja ovat aate-, kulttuuri- ja oikeushistoria. Hänen aikaisemmat julkaisunsa ovat käsitelleet uskonnon ja poliittisen talouden yhteiskunnallisia yhteyksiä sekä näiden pitkiä jatkumoja.

Kalle Kananoja ja Lauri Tähtinen
Pohjola, Atlantti, maailma. Ylirajaisen vuorovaikutuksen historiaa 1600–1900-luvuilla
ISBN 978-952-222-915-1
SKS 2018
Sisällysluettelo