Ylioppilaskirjoituksissa menestyneet lukiot hyödynsivät digitaalisia oppimisvälineitä – kymmenen kärjestä seitsemässä käytössä Äly

25.5.2020 - 12:00
Useissa kevään 2020 ylioppilaskirjoituksissa menestyneissä lukioissa on opiskeltu äidinkieltä ja kirjallisuutta Älyn avulla. Kymmenen kärkilukion joukosta Äly-oppimisympäristöä käytti seitsemän.

Äly on äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen valmentava digitaalinen oppimisympäristö, jonka Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on julkaissut yhdessä Äidinkielen opettajain liiton kanssa. Yksi Älyä käyttävistä lukioista on Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. ”Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeet menivät lukiossamme oikein hyvin”, kertoo opettaja Tuula Uusi-Hallila. Heillä kaikki lukion abiturientit käyttävät Älyä. ”Opiskelijat hyötyvät eniten eritasoisista esimerkkivastauksista, joita Älyssä on kattavasti. Opettajalle iloa on erityisesti lukutaidon tehtäväpankista, josta on helppo valita sopivia tehtäviä”, Uusi-Hallila sanoo.

Esimerkkivastauksilla Uusi-Hallila viittaa autenttisiin ylioppilaskokeissa kirjoitettuihin vastausteksteihin, joita Älyssä on satoja. Vastausten historia juontaa juurensa vuoteen 1948, jolloin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura alkoi yhdessä Äidinkielen opettajain liiton kanssa julkaista kirjana kunkin vuoden äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen tehtävät ja valikoiman opiskelijoiden vastaustekstejä. Äly on suoraa jatkoa pitkälle perinteelle (ks. tiedote).

Älyä on hyödynnetty myös Paltamon lukiossa. ”Osasimme odottaa, että ylioppilaskirjoitukset menevät hyvin”, iloitsee äidinkieltä ja kirjallisuutta opettava Henna Honkanen. Tänä vuonna heidän pieni lukionsa ylsi ylioppilaiden keskiarvon perusteella 16. parhaaksi yli viiden ylioppilaan lukioksi. Nousu on huima, sillä viime vuonna lukio oli sijalla 272. ”Äly on tarjonnut abikursseille hyviä tehtäviä. Opiskelijat ovat pitäneet lukutaidon esimerkkivastauksia hyödyllisinä”, kertoo Honkanen.

Äly on tarjonnut kuluvana lukuvuonna ensimmäistä kertaa oppimateriaalia kursseille Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8) ja Lukutaitojen syventäminen (ÄI9). Kurssimateriaalien ja Älyn muun harjoitusmateriaalin avulla abiturientit ovat voineet ja voivat myös jatkossa valmistautua tehokkaasti ylioppilaskirjoituksiin. Kesän aikana Äly täydentyy kevään ylioppilaskokeissa kirjoitetuilla eritasoisilla esimerkkivastauksilla. Esimerkkivastauksia on sekä lukutaidon että kirjoitustaidon tehtävistä, ja ne kaikki on pisteitetty. Osa lukutaidon vastauksista on kommentoituja. Vastaukset ovat opettajien ja opiskelijoin käytettävissä heti seuraavan lukuvuoden alussa.

Katso lyhyt esittelyvideo
Tutustu Älyyn
Suomen lukioiden suoritustiedot