Joensuun toimipisteen aineistoihin viittaaminen

Kirjallisuusarkisto ja Kansanrunousarkisto yhdistyivät SKS:n arkistoksi 2016. Samalla Joensuun perinnearkiston nimi muutettiin SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeksi. Aineistoihin viitatessa on aina mainittava säilytyspaikaksi SKS:n arkisto ja kokoelman nimi.

 

SKS:n arkistossa on kaksi kokoelmaa: kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma (entinen Kirjallisuusarkisto) ja perinteen ja nykykulttuurin kokoelma (entinen Kansanrunousarkisto). Viimeksi mainittu pitää sisällään Joensuun toimipisteen kokoelmat. Vanhoihin arkistojen nimiin viittaavat lyhenteet ovat edelleen käytössä viitteissä. Lähdeluettelossa kerrotaan lyhenteiden merkitys.
Alla on esimerkkejä aineistoihin viittaamisesta. Henkilökunta antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Joensuun toimipisteen aineistoihin viittaaminen

SKS:n arkiston, perinteen ja nykykulttuurin kokoelman, Joensuun toimipisteen (entinen Joensuun perinnearkisto) aineistoihin viitatessa on mainittava aina SKS:n arkisto, Joensuun toimipiste (SKS JPA).

Lähdeluettelossa mainitaan tiedot säilyttävästä arkistosta ja kerrotaan lyhenteiden merkitys:

SKS JPA = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto,  Joensuun toimipiste

JpaS = Joensuun kerääjäkäsikirjoitukset

JSP = Joensuun spontaanikäsikirjoitukset

JpaN = Joensuun äänitteet

KarTL = Karjalan tutkimuslaitoksen äänitteet

JpaV = Joensuun videot

JpaK = Joensuun kuvat

KTLK = Karjalan tutkimuslaitoksen kuvat

Jos yksittäisiä tekstiviitteitä ei käytetä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto, Joensuun toimipiste mainitaan aineistojen säilytyspaikaksi.

Lähdeviitteessä mainitaan arkistosignum.  SKS JPA, kerääjä (luovuttaja), arkistosarja, yksikkö- tai sivunumerot sekä vuosiluku (= arkistointivuosi).

 

Esimerkkejä eri aineistotyypeistä:

 

käsikirjoitukset

SKS JPA. Kajoksinen, Martta JpaS 1–6.1987 

SKS JPA. JSP 1.2009

SKS JPA. Joensuun paikat 686–696.2002

 

Äänitteet ja videot

SKS JPA. JpaN 54.2007

SKS JPA. KarTL 1-29.1973

SKS JPA. JpaV 2.1999

 

Kuvat

SKS JPA. JpaK 62–69.1985

SKS JPA. KTLK 1-354.1973