Kirjaston kokoelmat

Avokokoelmat sijaitsevat SKS:n päärakennuksen pohjakerroksessa. SKS KIA. Kuvaaja: Milla Eräsaari.
Avokokoelmat sijaitsevat SKS:n päärakennuksen pohjakerroksessa. SKS KIA. Kuvaaja: Milla Eräsaari.
SKS:n kirjasto tarjoaa aineistoja kulttuureista ja kotimaisesta kirjallisuudesta kiinnostuneille.

Kokoelmiemme keskeisaloja ovat kulttuurien tutkimus sekä kotimainen kirjallisuudentutkimus ja kaunokirjallisuus. Kirjastossa on myös muuta humanistis-yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta sekä erikoiskokoelmia.

Osiossa Tiedonhaun välineitä kerromme, miten voit hakea tietoja SKS:n kirjaston kokoelmiin kuuluvista aineistoista. Tiedonlähteet verkossa -sivulle on koottu linkit kaikkiin SKS:ssa käytettävissä oleviin tietokantoihin ja muihin verkkotiedonlähteisiin.

Kulttuurien tutkimuksen kokoelmat

Kulttuurien tutkimuksen kokoelmissa on koti- ja ulkomaista kirjallisuutta seuraavilta aloilta:

 • folkloristiikka
 • kulttuuriantropologia
 • uskontotiede
 • kansatiede
 • etnomusikologia.

Eri alojen julkaisut muodostavat kansanomaista kulttuuria ja kulttuurisia ilmiöitä käsittelevien tietoaineistojen kokonaisuuden. Tutkimuskirjallisuuden lisäksi kokoelmassa on ainesjulkaisuja.

Kokoelmat käsittävät edustavan valikoiman painettuja monografioita, kausijulkaisuja ja hakuteoksia. Lisäksi niihin kuuluu alan tutkimuksen kannalta tärkeitä elektronisia lehtiä ja hakuteoksia.

Kulttuurien tutkimusta tukevaa kirjallisuutta on myös kirjaston muissa kokoelmissa. Yleiskokoelmissa on muun muassa historiantutkimusta ja paikallishistorioita, sosiologiaa ja kirjallisuudentutkimusta. Erikoiskokoelmissa on kulttuurien tutkimukseen soveltuvaa lähdeaineistoa.

Kirjallisuudentutkimuksen kokoelmat

Kirjallisuudentutkimuksen kokoelmissa on kotimaista kaunokirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta.

Kotimaisen kaunokirjallisuuden kokoelmiin kuuluu

 • suomenkielistä kaunokirjallisuutta
 • suomenkielistä lastenkirjallisuutta
 • suomenkielisen, suomenruotsalaisen ja Suomen saamelaisen kirjallisuuden käännöksiä
 • jonkin verran suomenruotsalaista, Suomen saamelaista ja ulkosuomalaista kaunokirjallisuutta.

Lisäksi kirjastossa on vanhastaan kokoelma maailmankirjallisuuden suomennoksia. Tätä kokoelmaa ei enää juurikaan kartuteta.

Kirjallisuudentutkimuksen kokoelmassa on

 • kotimaista kirjallisuutta käsittelevää tutkimusta ja kirjallisuudenhistorioita
 • suomalaisten tutkijoiden tekemää yleistä kirjallisuudentutkimusta
 • suomalaisten kirjailijoiden elämäkertoja
 • hakuteoksia
 • jonkin verran kansainvälistä teoriakirjallisuutta
 • kirjallisuudentutkimuksen sarjoja ja lehtiä
 • kirjallisuus- ja kulttuurilehtiä.

Muu humanistinen kirjallisuus

Kirjaston varastokokoelmissa on kulttuurien tutkimuksen ja kirjallisuudentutkimuksen aineistojen lisäksi muuta humanistista kirjallisuutta mm. seuraavilta aloilta:

 • sosiologia
 • taidehistoria, teatteri ja elokuva
 • Suomen historia (ml. paikallishistoriat)
 • suomen kieli
 • kirjahistoria ja kustannustoimi.

Kokoelmissa ovat kaikki Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamat julkaisut alasta riippumatta.

Erikoiskokoelmat

Kalevala-kokoelma

Kalevala-kokoelmassa on eepoksen

 • suomenkielisiä painoksia
 • suomenkielisiä lyhennelmiä ja mukaelmia
 • käännöksiä sekä käännöslyhennelmiä ja -mukaelmia noin kuudellekymmenelle kielelle.

Helka-tietokannassa voi selata Kalevalan suomenkielisten laitosten ja Kalevalan käännösten viitetietoja.

Kalevala-kokoelman teoksia ei saa kotilainaksi, mutta kulttuurien tutkimuksen avokokoelmissa on valikoima lainattavia Kalevalan suomen- ja muunkielisiä laitoksia.

M6-kokoelma

M6-kokoelma on akateemikko Matti Kuusen keräämä laaja sananparsikirjallisuuden kokoelma. Se koostuu alan ainesjulkaisuista ja tutkimuksista. Kokoelmassa on suomalaisia perusteoksia, kansainvälisiä klassikoita ja harvinaisuuksia eri puolilta maailmaa. Osa kokoelmasta on luetteloitu Helka-tietokantaan, osa viitetiedoista on vain kirjaston kortistossa.

Kokoelma sijaitsee kansanrunousarkistossa ja on käytettävissä arkiston aukioloaikoina. Teoksia saa lukusalikäyttöön. Kokoelmaan liittyvä tietopalvelu annetaan kirjastossa.

Ks. myös kokoelmaan perustuva Kansainvälinen Matti Kuusi -sananlaskutietokanta

Vanha Fennica

Vanha Fennica on ennen vuotta 1810 ilmestyneen suomalaisen kirjallisuuden kokoelma. Siihen kuuluu mm. Mikael Agricolan harvinaisia teoksia, Turun Akatemian väitöskirjoja sekä henkilökirjasia 1600–1700-luvuilta.  

Kokoelma on käytettävissä mikrotallenteina. Joistakin teoksista on myös lainattava näköispainos.

Tiedonhaun välineitä

Kun etsit tietoja

 • kokoelmiimme kuuluvista kirjoista, lehdistä ja muista julkaisuista, käytä Helka-yhteistietokantaa
 • kirjastoon tilatuista elektronisista lehdistä, käytä SKS:n kirjaston e-lehtihakemistoa
 • kotimaisista artikkeleista, käytä Arto-tietokantaa
 • ulkomaisista artikkeleista, käytä Tiedonlähteet verkossa -sivulle linkitettyjä kansainvälisiä artikkeliviite- ja lehtitietokantoja.

Etsiessäsi Helka- ja Arto-tietokannoista aineistoa tietystä aiheesta, käytä hakutermien valinnassa apunasi Yleistä suomalaista asiasanastoa.

Kirjaston lainaus- ja kaukopalvelu -sivulla kerromme, kuinka saat kokoelmiimme kuuluvia aineistoja käyttöösi.