Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistoihin viittaaminen

Kirjallisuusarkisto ja Kansanrunousarkisto yhdistyivät SKS:n arkistoksi 2016. Samalla Joensuun perinnearkiston nimi muutettiin SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeksi. Aineistoihin viitatessa on aina mainittava säilytyspaikaksi SKS:n arkisto ja kokoelman nimi.

 

SKS:n arkistossa on kaksi kokoelmaa: kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma (entinen Kirjallisuusarkisto) ja perinteen ja nykykulttuurin kokoelma (entinen Kansanrunousarkisto). Viimeksi mainittu pitää sisällään Joensuun toimipisteen kokoelmat. Vanhoihin arkistojen nimiin viittaavat lyhenteet ovat edelleen käytössä viitteissä. Lähdeluettelossa kerrotaan lyhenteiden merkitys.
Alla on esimerkkejä aineistoihin viittaamisesta. Henkilökunta antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistoihin viittaaminen

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman (entinen Kirjallisuusarkisto) aineistoihin viitatessa on mainittava aina SKS:n arkisto, kirjallisuuden ja nykykulttuurin kokoelma (SKS KIA).

Lähdeluettelossa mainitaan tiedot säilyttävästä arkistosta, kokoelmasta sekä lähteenä käytetystä aineistosta.

Esim. SKS:n arkisto, kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma (SKS KIA). Kustaa Vilkunan arkisto.

Lähdeviitteessä mainitaan arkistoyksikön tiedot tarkemmin.

SKS KIA, arkiston nimi, arkistoyksikön nimi, vuosi sekä aineiston tunniste (arkistosignum) ja / tai arkiston säilytysyksikkö.

 

Esimerkkejä eri aineistotyypeistä:

Tekstiaineistot

    SKS KIA. Pentti Saarikosken arkisto. Runoja ja luonnoksia vuodelta 1958. Kotelo 1.

    SKS KIA. Olavi Paavolaisen arkisto. Naisellisuuden ylistys. AB3813

    SKS KIA. L. Onervan arkisto: Aaltonen, Aino ja Väinö, kortti L. Onervalle 1923. Kirje 955:1:1.

    SKS KIA. Päiväkirjat tutkimuskäyttöön -keräys. Kirjoittaja x: kirjoitus y. 1992. Kotelo 1.

    SKS KIA. Runotytön ja Annan jäljillä -keräys. Kirjoittaja x: kirjoitus y. 2004. Kotelo 1.

 Äänitteet

   SKS KIA. Eeva Joenpellon kirjailijahaastattelu 1974–1975. Haastattelija Panu Rajala. KIAÄ 1985:43–50.

   SKS KIA. Lahden kansainvälinen kirjailijakokous 2017, teema Samassa maailmassa? Äänittäjä Leila Aura. KIAÄ2017:13–20.

 

Kuvat

    SKS KIA. Yrjö Kokon arkisto. Olli Kokko ja sudenhampainen kaulanauha, 1949, KIAK2013:18:71. Kuvaaja Yrjö Kokko.

    SKS KIA. Saima Harmajan arkisto. Puolivartalokuva Saima Harmajasta, 1932, KIAK2013:30:3. Kuvaaja Aarne Pietinen.