Hankinta ja kokoelmapolitiikka

SKS:n arkisto ja kirjasto hankkivat kokoelmiinsa aineistoja perinteen ja kirjallisuuden alalta. Tavoitteena on kulttuuriperinnön säilyttäminen ja tarjoaminen tutkimuksen käyttöön.

Arkiston hankintaohjelma

Arkisto hankkii, hoitaa ja saattaa käyttöön suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurihistorian lähdeaineistoa sekä perinne- ja muistitietoaineistoa.

Arkiston kokoelmat karttuvat perinne- ja muistitietokeruiden, haastattelujen, kenttätöiden ja yksittäisten aineistoluovutusten kautta.

Arkisto ei ota aineistoja säilytettäväksi (deponointi), eikä ota vastaan kopioita muiden arkistojen kokoelmista.

Kirjaston kokoelmapolitiikka ja hankintaohjelma

SKS:n kirjasto hankkii kokoelmiinsa kulttuurien tutkimusta ja kotimaisen kirjallisuuden tutkimusta tukevia painettuja ja elektronisia aineistoja.

Kirjaston kokoelmien muodostamista ja kehittämistä ohjaa kokoelmapolitiikka. Se linjaa aineiston hankinnan periaatteita ja välittää tietoa kirjaston kokoelmatyöstä. Kokoelmapolitiikkaan liittyvä hankintaohjelma ohjaa uuden aineiston valintaa.

Kirjasto ottaa mielellään vastaan hankintaehdotuksia kokoelmiinsa sopivista aineistoista. Voit tehdä hankintaehdotuksen verkossa hankintaehdotuslomakkeella.