Luovutukset

Otamme lahjoituksena vastaan hankintaohjelmamme mukaista aineistoa. Neuvottele kanssamme luovutuksesta etukäteen.

Lahjoitukset SKS:n kirjastoon

Jos haluat lahjoittaa meille kirjoja, ota yhteyttä etukäteen. Teemme päätökset aineiston kokoelmaan ottamisesta tapauskohtaisesti. Emme voi palauttaa aineistoa, joka on toimitettu meille sopimatta ennalta lahjoituksesta. Jos tällaista aineistoa ei oteta kirjaston kokoelmiin, luovutamme julkaisut eteenpäin.

Arkistoaineiston luovuttaminen SKS:n arkistoon

Perinteen ja nykykulttuurin aineistojen luovuttaminen

Arkisto ottaa vastaan perinnettä ja muistitietoa käsikirjoituksina, kuvina ja äänitteinä. Jokainen kansanperinteen tallennuksesta kiinnostunut voi lähettää aineistoa.

Keräämme mm. tarinoita, uskomuksia, leikkejä, vitsejä, lauluja, sananparsia ja arvoituksia, kuvauksia juhla- ja merkkipäivien vietosta ja ihmisten arkisesta elämänmenosta.

Laadimme luovutetuista aineistoista luovutussopimuksen, jossa määritellään mm. aineiston käyttöoikeudet.

Sovi henkilökunnan kanssa etukäteen lahjoittamasi aineiston toimittamisesta arkistoon.

Kulttuurihistoriallisen aineiston luovuttaminen

Arkisto ottaa lahjoituksina vastaan alkuperäisaineistoja kirjailijoilta, kääntäjiltä ja muilta kulttuurivaikuttajilta, kirjallisilta yhdistyksiltä sekä SKS:n piirissä toimivilta.

Otamme vastaan henkilöarkistoaineistoja, kuten kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja, käsikirjoituksia, luonnoksia, puheita, esitelmiä, piirroksia, kuvia ja äänitteitä.

Jos lahjoittamasi aineisto on tallennettu tietokoneiden kovalevyille, muistitikuille, korpuille tai muille sähköisille välineille, ota etukäteen yhteyttä kirjallisuusarkiston henkilökuntaan, jotta voimme sopia siitä, missä muodossa aineisto kannattaa luovuttaa arkistoon.

Laadimme luovutetuista aineistoista luovutussopimuksen, jossa määritellään mm. aineiston nimi, omistus- ja käyttöoikeudet. Siinä voimme sopia myös järjestämiseen, luettelointiin, seulontaan ja lainaamiseen liittyvistä sitoumuksista.

Sovi aineiston toimittamisesta arkistoon tai sen noutamisesta etukäteen arkistonjohtajan kanssa. Maksamme aineistojen siirtoon liittyvät kuljetusmaksut.