Kuvaajakokoelmaluettelo

Luettelossa on perinteen ja nykykulttuurin kuvakokoelman keskeisten valokuvaajien kokoelmiin liittyviä sisältötietoja, mm. kuvausaika, aihe, kuvamäärä sekä tietoja kokoelman järjestämisen asteesta.

Luettelossa käytetyt lyhenteet:

SKS, KRAK, VRTA = Kansanrunousarkiston kuva-aineiston sarjoja, tarkassa signumissa on lisäksi yksilöivä numerointi.
E = Kansanrunousarkiston käsikirjoitussarja.
ATJ = Kansanrunousarkiston arkistotietokanta.

Perinteen ja nykykulttuurien kokoelman kuvaajaluettelon tietoja täydennetään. Luettelo ei ole kattava.

 

J. E. Ailio (Ax)

Sisältö: Rakennuksia, pihapiirejä Lopelta
Aika:  1896
Määrä: 79 pienikokoista piirrosta ja 14 valokuvaa
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto.
Tunnus:  SKS 7572, SKS 7573:1-2, SKS 7574:1-3,SKS 7575:1-2, SKS 7576:1-2, SKS 7577:1-2, SKS 7578:1-3,SKS 7579:1-3, SKS 7580, SKS 7581, SKS 7582:1-2, SKS 7583:1-4, SKS 7590, SKS 7591:1-15, SKS 7592, SKS 7593:1-3, SKS 7594:1, SKS 7595:1-6, SKS7596:2, SKS 7597:1-4, SKS 7598, SKS 7599:1-10, SKS 7600, SKS 7601, SKS 7602, SKS 7603, SKS 7604, SKS 7605, SKS 7606, SKS 7607:1-2, SKS 7608:1-2, SKS 7609, SKS 7610:1-3, SKS 7611:1-6, SKS 7612:1-2, SKS 7613, SKS 7614
Huomautukset: J. E. Ailiolla on perinteen ja nykykulttuurien käsikirjoituskokoelmassa useita sidoksia ja Loppi on mukana lähes kaikissa. Sidoksessa E1 aiheena asuinrakennukset (v. 1890), sidoksessa E 25 ulkorakennukset (v.1891), lisäksi iso sitomaton kansio E 35 maanviljelys (v.1893).

Axel Berner

Sisältö: Kenttätyökuvasto Vienan Karjalasta. Kuvattu kansanrunouden keruumatkalla. Kuusi henkilö - ja kaksi rakennuskuvaa.
Aika:  1872
Määrä: 8 mv-valokuvaa
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto.
Tunnus:  SKS 5397:1-2, SKS 5398:1-2, SKS 7493, SKS 9353, SKS 9355, SKS 9356
Huomautukset: Koko kuvaston esittely artikkelissa Kukkonen, Jukka: Runoretkien vanhimmat valokuvat – julkaistu Lännen maita ja Karjalan kyliä. Kalevalaseuran Vuosikirja 58. WSOY 1978 ISBN 951-0-08663-0.

Emil Boehm

Sisältö: Kenttätyö kuvasto. Kuvattu August Ahlqvistin johtamalla tutkimusmatkalla 1877, joka suuntautui mansien ja hantien (vogulien ja ostjakkien) asuma-alueille.
Aika:  1877
Määrä: 62 mv-valokuvaa, 1 piirrosarkki ja 27 piirrosta (painokuvia ja lyijykynäpiirroksia)
Hakemistot:  Arkistotietojärjestelmä (ATJ)
Tunnus:  KRAK 1877:1-60 (kuvilla KRAK 1877:47-60 alanumerot 1-2), KRAK 1883:1-
Huomautukset: August Ahlgvist julkaissut matkakertomuksen 1883: Unter Wogulen und Ostjaken Reisebriefe und etnographise Mittheilungen. Kuvituksena Boehmin valokuvista tehtyjä piirroksia.

Maiju Gebhard

Sisältö:  Suomen Pienviljelijäin Keskusliiton kotitalouskonsulenttina kuvattua aineistoa eri puolilta Suomea
Aika:  1920-1930-luvuilta
Määrä: 427 mv-valokuvaa ja 471 mv-negatiivia
Hakemistot:  perustiedot diariotu arkistotietojärjestelmään (ATJ)
Tunnus:  alkaen KRAK 1993:3174
Huomautukset: Tunnisteita niukalti

J. G. Granö

Sisältö: Kenttätyökuvastoa Altailta
Aika:  1902-1916
Määrä: 750 nitraattinegatiivia, 350 lasinegatiivia, yli 1000 vedosta
Hakemistot:  tekstimuotoinen hakemisto (XML). Luettelointityö on kesken.
Tunnus:  GRANO (kuvausvuosi): kuvanumero
Huomautukset: LUVANVARAINEN - aineistoon saa tutustua vain arkistonjohtajan luvalla.

Yrjö von Grönhagen

Sisältö: Kuvastoa Raja-Karjalasta
Aika:  1936–1938
Määrä: n. 80 mv-valokuvaa
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto.
Tunnus:  SKS-sarja
Huomautukset: Luovuttanut Museovirastoon 5 mv-valokuvaa (2118:1-5) vuonna 1937.

Sulo Haltsonen

Sisältö: Kenttätyökuvastoa Länsi-Pohjasta (Junosuvanto, Kaaresuvanto, Kiiruna,Vittanki)
Aika:  1932
Määrä: 104 mv-valokuvaa Länsi-Pohja, 15 mv-valokuvaa Pyhäjärvi VL
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto
Tunnus:  SKS 7018-7099, SKS 7102-7104, SKS 7108-7119, SKS 7122-7123, SKS 9050-9052, SKS 9358-9359; Pyhäjärvi VL SKS 7003-7017
Huomautukset: Myös Museovirastossa 57 negatiivia ko. kenttätyön kuva-aineistoa.

Lauri Hannikainen

Sisältö: Karjalan ja Lapin matkakuvat
Aika:  ennen vuotta 1922
Määrä: 35 lasinegatiivia (9x12)
Hakemistot:  luetteloimatta
Tunnus:   
Huomautukset: Arkistonjohtajan luvalla.

Jouko Hautala

Sisältö: Kenttätyökuvastoa Kesälahti, Kerimäki, Nurmes, Sääminki, Valtimo
Aika:  1938–1939
Määrä: 36 mv-valokuvaa
Hakemistot:  viitekortit, perustiedot diariotu arkistotietojärjestelmään (ATJ)
Tunnus:  KRAK 1938:1-22, KRAK 1939:1-14
Huomautukset: Kuvat ovat sidoksissa Hautala. J. 1 1-222, Hautala, J. 3 478-699.1938 ja Hautala, J. 7 1273-1488.1939.

Unio Hiitonen

Sisältö: Talvisota, jatkosota ja Lapin sota. Sisältäen teema-albumit: Rintamamiesten asunnot ja vapaat harrastukset sodassa.
Aika:  1939-1944
Määrä: 1170 mv-valokuvaa (16 albumia, joissa hyvät tunnisteet)
Hakemistot:  Arkistotietojärjestelmä (ATJ)
Tunnus:  SKS 8933, SKS 8934, KRAK 1977:201-214
Huomautukset: Albumit aikajärjestyksessä sekä osin teemoittain, kuvakohtaista tietoa runsaasti. Samanlaiset koostetut albumit ovat myös Sotamuseossa, jossa myös alkuperäiset albumit sekä negatiiveja. Käsikirjoituksissa myös aineistoa Korsuperinteen keruun yhteydessä sekä (albumin sivut) SP 2012:22-38.

Eugen Hoffers

Sisältö: Hämeen linnan vallitukset eri ilmansuunnista
Aika:  1869
Määrä: 5 mv-valokuvaa
Hakemistot:  Perustiedot diarioitu arkistotietojärjestelmään (ATJ).
Tunnus:  KRAK 1981:188-192
Huomautukset:  

I.K. Inha

Sisältö: Kenttätyökuvastoa Vienasta
Aika:  1894
Määrä: 220 valokuvaa
Hakemistot:  Perusluettelona Kusti Karjalaisen laatima kuvakohtainen luettelo vuodelta 1896. Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto.
Tunnus:  Kuvilla on kaksoisnumerointi Inha 1-219 ja SKS 9834-10094 (yleensä käytetään Inha-numeroita).
Huomautukset:  

Väinö Kaukonen

Sisältö: Karjalan kenttätyökuvat sekä muuta kuvastoa
Aika:  noin 1940-luvulta 1960-luvulle
Määrä: tarkennettava, mv-vedoksia ja negatiiveja
Hakemistot:  osin luetteloimatta, luetteloidusta viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto.
Tunnus:  SKS ja KRAK
Huomautukset: Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmissa on Kaukosen henkilöarkisto, johon liittyy myös valokuvia. Negatiiveja on myös Museovirastossa.

Heikki Klemola

Sisältö: Aunuksen Kuujärvi
Aika:  1941-1944
Määrä: 321 valokuvaa ja 213 negatiivia
Hakemistot:  Kuvakohtaiset tunnisteet, jotka on ryhmitelty: maisema, rakennukset, työ, terveydenhoito, koulutoimi, juhlat, sotilashallinto, perheet. Lisäksi luettelo, josta selviää negatiivien ja vedosten yhteneväisyys sekä mahdollinen viite Museovirastoon.
Tunnus:  KRAK1984:389:1 - KRAK 1984:708 (alanumeroita 18 kpl)
Huomautukset: Museovirastolla tähän kuvastoon liittyvää negatiiviaineistoa, josta 25 negatiivia samoja kuin KRA:n kokoelman vedokset.

K. E. Kivirikko

Sisältö: Kivirikko- ja Rapola-sukujen kuvastoa
Aika:  1900-luvun alusta 1940-luvulle
Määrä: 412 mv-negatiivia (lasi)
Hakemistot:  luetteloimatta (tunnistehaastattelu, pinnakkaisten yhteydessä tunnisteita)
Tunnus:  KRAK 1996:107-518
Huomautukset: Rapola-suvun aineistoa on Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmissa.

Marttini Iivana eli Iivo Marttinen

Sisältö: Kuvastoa Vuokkiniemeltä ja Suomussalmelta
Aika:  1908
Määrä: 10 mv-valokuvaa
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto
Tunnus:  SKS 4994, SKS 4995:1-2, SKS 4996, SKS 5399-5404.
Huomautukset: lisäksi kaksi luetteloimatonta kuva-aineistoa sidoksissa.

Erkki Melartin

Sisältö: Kuvastoa Karjalasta, Helsingistä sekä matkakuvia Euroopasta
Aika:  noin 1900–1930
Määrä: 787 nitraattinegatiivia, 416 lasinegatiivia, 26 mv-valokuvaa sekä 7 mv diaa. (yhteensä 1236 yksikköä)
Hakemistot:  luetteloimatta (tunnisteet pinnakkakaisten yhteydessä sekä tunnistehaastattelut)
Tunnus:  työtunnus EM pinnakkaisarkki/ruudunnumero
Huomautukset: Käsikirjoitusaineistoa Perinteen ja nykykulttuurien kokoelmissa.

Yrjö Ora

Sisältö: Käsikirjoitukseen Kertomus Jääsken kihlakunnan asuinrakennuksista liittyvää kuvastoa Antreasta, Joutsenosta, Jääskestä, Kirvusta, Rautjärveltä ja Ruokolahdelta.
Aika:  1909
Määrä: 37 mv-valokuvaa
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto.
Tunnus:  SKS 7615–7651
Huomautukset: Käsikirjoitus sidoksessa E 8.

Samuli Paulaharju

Sisältö: Suomen ja lähialueiden kansanelämää
Aika:  1900 – noin 1942
Määrä: Valokuvia ja piirroksia. Kansanrunousarkiston alkuperäiskuvaston tarkka määrä ei ole tiedossa, sillä pääosa kuvastosta on liimattuna sidoksiin (satoja). Tarkentuu uudelleenluetteloinnin yhteydessä.
Hakemistot:  Negatiiviluettelot, viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto. Arkistotietojärjestelmä (ATJ)
Tunnus:  SKS-sarja, PAULA-sarja
Huomautukset: Perinteen ja nykykulttuurien kokoelmissa olevien kuvien alkuperäiset negatiivit  (MV 3490:alanumero) sekä piirrosaineistoa on Museovirastossa. Museoviraston kokoelma on huomattavasti laajempi ja se käsittää kaikki säilyneet negatiivit (8367 kpl).

Hannes Pukki

Sisältö: Petsamon valokuvakokoelma 
Aika:  1929-1939
Määrä: 295 kuvayksikköä: 168 originaalinegatiivia ja 20 -valokuvaa sekä 107 repronegatiivia.
Hakemistot:  Martti Blåfieldin ja Kirill Sergejeffin laatimat tunnisteluettelot
Tunnus:  SKS 285-299, SKS 430-457, SKS 6873 ja KRAK 1994:1696-1990
Huomautukset: käsikirjoitukset VK 76 (SKS:n stipendiaattikeruu). Julkaisu Sergejeff, Kirill & Blåfield, Martti: Petsamon kuvia. Hannes Pukki Petsamon karjalaisten ja kolttien luona 1929-1939. Jyväskylä 1992.

Wilhelm Ramsay

Sisältö: Kenttätyö kuvastoa Ruija, Kuola, Vienanmeren rannikko, Aunus, Kaninin niemimaa ja Suomenlahden saaret, maisemakuvastoa
Aika:  noin 1887–1914
Määrä: noin 460 mv-negatiivia ja 100 mv-kuvaa
Hakemistot:  luettelo negatiivilaatikoittain
Tunnus:  ei KRA:n numerointia
Huomautukset: Ramsayn aineistoa on myös Geologian tutkimuskeskuksen arkistossa.

Väinö Salminen

Sisältö: Kenttätyökuvastoa Lapista, Vermlannista, ja Aunuksesta. Ilomantsista ja Virosta. Perhekuvastoa ym.*
Aika:  Lappi 1904 , Vermalanti 1905, Aunus 1909
Määrä: 68 valokuvaa: Lappi 4, Vermlanti 20 , Aunus 44
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto. Kuvatiedot saatu luovutusten yhteydessä; Lappi ja Vermlanti 1905 kartuntaluettelo, Aunuksesta erillinen luettelo vuodelta 1959 (Kaarina Salminen).
Tunnus:  SKS Lappi SKS 7658, SKS 7673-7675; Vermlanti SKS 7652-7657, SKS 7659-7672, SKS 7808, yksi numeroimaton, Aunus SKS 7518-7560 ja SKS 9053.
Huomautukset: Kokoelmassa on lisäksi muuta kuvastoa, joka on luetteloimatta*.

U. T. Sirelius

Sisältö: Vesistöt ja kalastus
Aika:  1900-1901
Määrä: 59 mv-valokuvaa
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto. Kuvista on koottu myös täydennetty luettelo.
Tunnus:  SKS 7676-7721, SKS 9327-9339
Huomautukset: Museovirastossa samaa kuvastoa, suurimmasta osasta originaalinegatiivi, osasta vastaava vedos. Kuvien yhteydessä viitteet teokseen "Suomalaisten kalastus, osat I-III, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 116", julkaistu 1906-1908.

Kyllikki Tiainen

Sisältö: Sysmän kyläyhteisöt, kuvastoa myös Hartolasta, Heinolasta ja Ristiinasta.
Aika:  1950-luvulta 1970-luvulle
Määrä: noin 450 mv-valokuvaa
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto.
Tunnus:  SKS-sarja
Huomautukset: Kansanrunousarkiston suurkerääjä; kuvasto liittyy laajoihin käsikirjoitus- ja ääniteaineistoihin.

Yrjö Wichman

Sisältö: Henkilöt, maisemat
Aika:  1900-luvun alku
Määrä: 125 kpl 13x18 lasinegatiiveja
Hakemistot:  luetteloimatta
Tunnus:   
Huomautukset: aineistoa myös kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmissa.

Helmi ja Pertti Virtaranta

Sisältö: Kenttätyö- ja kokousmatkakuvastoa ym.
Aika:  1950–1990 -luvut
Määrä: luetteloituna 9067 kuvayksikköä (6826 mv-negatiivia, 2132 mv-valokuvaa, 106 värivalokuvaa, 2 piirosta ja 1 muu kuva), luetteloimatta n. 10 000 yksikköä
Hakemistot:  Arkistotietojärjestelmä (ATJ)
Tunnus:  VRTA kuvausvuosi:no ja VRTAM kuvausvuosi:no
Huomautukset: Museovirastossa aineistoa samoilta kenttämatkoilta.

A. O. Väisänen

Sisältö: Kenttätyökuvastoa Karjalasta, Vienasta ja Virosta
Aika:  1900-luvun alku
Määrä: 110 mv-vedosta
Hakemistot:  Viitekortit: kuvaajaluovuttaja-, kartunta-, topografinen kortisto. Osin luetteloimatta
Tunnus:  SKS-sarja
Huomautukset: Negatiivit ovat Museovirastossa, alkuperäisiä albumeita ja muuta kuvastoa on Kalevalaseurassa