Aineistojen hankinta

Aineistolähetys Ruovedeltä. SKS KRA. Kuva: Helga Tahvanainen.
SKS:n arkisto hankkii kokoelmiinsa aineistoja perinteen ja kirjallisuuden alalta. Tavoitteena on kulttuuriperinnön säilyttäminen ja tarjoaminen tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käyttöön.

Arkiston hankintaohjelma

Arkisto hankkii, hoitaa ja saattaa käyttöön suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurihistorian lähdeaineistoa sekä perinne- ja muistitietoaineistoa.

Arkiston kokoelmat karttuvat perinne- ja muistitietokeruiden, haastattelujen, kenttätöiden ja yksittäisten aineistoluovutusten kautta.

Henkilötietoja käsittelemme EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Arkisto ei ota aineistoja säilytettäväksi (deponointi) eikä ota vastaan kopioita muiden arkistojen kokoelmista.