Keruuvastausten käyttö

Aineistojamme käyttävät esimerkiksi tutkijat, tietokirjojen tekijät sekä kylä- ja sukuhistorioitsijat. Aineistomme ovat yhteistä, kaikille avointa kulttuuriperintöä. Tavallista on, että meiltä etsitään omien iso- tai isoisovanhempien aineistoja. Aineistoistamme julkaistaan vuosittain paljon tutkimuksia ja niitä voidaan käyttää pohjamateriaalina myös taiteellisissa esityksissä.

Aineistojen käyttöä ohjaavat lainsäädäntö, SKS:n arkiston käyttösääntö sekä se, miten vastaaja itse on määritellyt aineistonsa käytön. Lainsäädännöstä keskeisimpiä ovat tekijänoikeuslaki (jokaisella on tekijänoikeus omaan kirjoitukseensa eikä niitä julkaista ilman tekijän lupaa) sekä tietosuojalainsäädäntö, koska aineistomme sisältävät henkilökohtaisia kuvauksia ja kertomuksia. Käyttäjämme sitoutuvat aineistoa tilatessaan noudattamaan lakeja, hyvää tapaa ja SKS:n käyttösääntöä, ja kaikkeen tähän opastamme palvelua antaessamme.

Aineistojen käyttöön vaikuttaa myös se, millä tavalla vastaaja määrittelee aineistonsa käytön. Aineisto voidaan arkistoida nimellä tai nimimerkillä. Jälkipolvet voivat löytää vain nimellä tallennetut, koska nimimerkkien henkilötietoja ei säilytetä. Aineisto voi olla myös luvanvarainen jonkin määräajan.

SKS on kerännyt perinnettä ja muistitietoa 1800-luvun alkupuolelta asti. Viime vuosikymmenillä ja nykyisin keruutoiminta on painottunut yhä enemmän muistitietoon, teemallisiin keruisiin, joissa kutsutaan ihmisiä kertomaan siitä, mitä he tai heidän läheisensä ovat kokeneet, ajatelleet ja tunteneet. Kaikki säilyttämämme aineisto ei löydä ehkä tutkijoitaan heti, vaan vasta vuosikymmenien – tai vuosisatojen – päästä.