Kokoelmahankkeet

SKS:n arkiston hankkeet liittyvät useimmiten hankintaan tai saadun aineiston käsittelyyn ja käytettävyyteen. Arkisto saa aineistoa jatkuvasti, lisäksi kokoelmia kartutetaan aktiivisesti erillisillä hankkeilla. Jos haluat ehdottaa yhteistyötä, ota yhteyttä arkistonjohtajaan.

Ajankohtaiset hankkeet

Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun (2018–2020) on arkisto- ja muistiorganisaatiohanke, jossa pyritään edistämään aineistojen hankintaa, saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Yhteistyöhankkeen toteuttavat Kansallisarkisto, Inkeriläisten sivistyssäätiö ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) -hanke tallentaa tutkimuksen käyttöön romanien muistitietoa ja perinnettä haastatteluina ja valokuvina sekä romaniyhdistys- ja henkilöarkistoja. Hankkeen pysyvänä tuloksena Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Romaniasiain neuvottelukunta, yhdessä Kansallisarkiston kanssa, tekevät suunnitelman ja perustavat kokoelmiaan kartuttavan ja kansainvälisesti verkottuneen Suomen romanien arkiston – Finitiko kaalengo arkiivos.

Keruuvastauksia odotamme kevään 2017 kuluessa lapsuudesta lähiössä, vanhustenhoidosta ennen ja nyt, työsuojelusta Suomessa, tietokone- ja konsolipelikokemuksista.

AHAA -hankkeessa luodaan arkistojen yhteinen hakemistopalvelu.