Perinteen ja nykykulttuurin aineistoihin viittaaminen

Kun viittaat arkistoaineistoihin, mainitse aina säilytyspaikaksi SKS:n arkisto sekä käyttämäsi kokoelman nimi.

SKS:n arkistossa on kaksi kokoelmaa:

  • kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma
  • perinteen ja nykykulttuurin kokoelma, johon kuuluu myös SKS:n Joensuun toimipisteen kokoelma

SKS:n kirjallisuusarkisto ja kansanrunousarkisto yhdistyivät SKS:n arkistoksi 2016. Vanhoihin arkistojen nimiin viittaavat lyhenteet (kirjallisuusarkisto: KIA ja kansanrunousarkisto: KRA) ovat edelleen käytössä viitteissä.

Alla on esimerkkejä arkistoaineistoihin viittaamisesta. Annamme tarvittaessa lisäohjeita.

Perinteen ja nykykulttuurin aineistoihin viittaaminen

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelman (entinen Kansanrunousarkisto) aineistoihin viitatessa on mainittava aina SKS:n arkisto, perinteen ja nykykulttuurin kokoelma (SKS KRA).

Lähdeluettelossa mainitaan tiedot säilyttävästä arkistosta, kokoelmasta sekä kerrotaan lyhenteiden merkitys, esim.

SKS KRA = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto, perinteen ja nykykulttuurin kokoelma

PE = Perinne elämässäni -kilpakirjoitus 1985

Sata = Satasärmäinen nainen. Elämäkertakirjoituskilpailu naisille 1990–91

SKSÄ = Perinteen ja nykykulttuurin kokoelman äänitteet

KRAK = Perinteen ja nykykulttuurin kokoelman kuvat

SKS KKA = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kirkollisen kansanperinteen arkisto

Jos yksittäisiä tekstiviitteitä ei käytetä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto (perinteen ja nykykulttuurin kokoelma)  mainitaan aineistojen säilytyspaikaksi.

Lähdeviitteessä mainitaan arkistosignum. Alla esimerkkejä eri aineistotyypeistä:

 

Esimerkkejä eri aineistotyypeistä:

 

Käsikirjoitukset

Kokoelmiin viitatessa mainitaan SKS ja KRA, kerääjä (luovuttaja), arkistosarja, sidoksen numero, muistiinpanon numero sekä vuosiluku (=arkistointivuosi). Huom. Arkistosarjaa S (Kerääjäsidokset) ei merkitä erikseen. Tunnuksen kirjoitusohje:

SKS KRA. [sukunimi, etunimi] [arkistosarja] [sidosnumero]:[yksikkö- tai sivunumero(t)]. [vuosiluku]

    SKS KRA. Korhonen, Taisto Jätkät 7:2. 1969.

    SKS KRA. Koljonen, Anni KRK 103:3. 1935.

    SKS KRA. Harilainen, Anton 103. 1967.

Jos kerääjän (luovuttajan) nimeä tai sidosnumeroa ei haluta viitteeseen mukaan, voidaan ne joissakin sarjoissa jättää pois:

    SKS KRA. PE 8765. 1985.

    SKS KRA. Sata 15245-15251. 1991.

Viitteen yhteydessä voi esittää tarpeellista taustatietoa, esim. perinteen kotipaikan, kertojan nimen, sukupuolen tai ammatin. Taustatietoja voidaan sijoittaa arkistotunnuksen eteen tai sen jälkeen, ja ne erotetaan tunnuksesta pisteellä tai väliviivalla.

    SKS KRA. Korhonen, Taisto Jätkät 7:2. 1969. Kittilä.

    Salmi. SKS KRA. Pelkonen, M. 335. 1935–40. - Feudora Miettinen.

    Maanviljelijä (mies) 94 v. SKS KRA. PE 60-110. 1985.

    SKS KRA. SP 2009:59.

    SKS KRA. SP 2016:45-50.

Jos kyse on tietystä aineistokokonaisuudesta (kysely tms.), joka ei ilmene arkistosignumista, sijoitetaan tieto arkistotunnuksen perään

    SKS KRA. Moisala, Pirkko 246-248. 1994. Musiikin merkitys -kyselyn vastaus.

 

Äänitteet ja videot

Kokoelmiin viitattaessa mainitaan nauhasarjan tunnus, nauhanumero sekä yksikkönumero. Yksikkönumeroa ei kirjoiteta, mikäli viitataan kokonaiseen nauhaan. Äänitekokoelmasta käytetään lyhennettä SKSÄ; lyhennettä ei toisteta nauhasarjoissa SKSÄ, SKSÄ-K ja SKSÄ "1917–1918".

Arkistosarjassa A käytetään seuraavaa viitteen kirjoitustapaa:

SKSÄ A [nauhanumero]/[kortin yksikkönumero(t)]

    SKSÄ A 544/8-10

Muissa sarjoissa viite kirjoitetaan seuraavasti:

SKSÄ [nauhasarja] [nauhanumero]:[sisällysluettelon kohta (kohdat)]. [kartuntavuosi]

    SKSÄ RN 92:1-5. 1968

Koko nauhaan viitattaessa jätetään sisällysluettelon kohdat pois.

    SKSÄ 19. 1991

    SKSÄ 92. 2016

    SKSÄ-K 23. 2003

Jos nauhasta ei ole sisällysluetteloa, viitataan kokonaiseen nauhaan tai nauhalla olevaan nauhoitustilanteeseen; tällöin nauhoitustilanteet on numeroitu juoksevasti sisällysluettelokohtien tapaan.

    SKSÄ 52:1. 1981

Viitteen yhteydessä voi esittää tarpeellista taustatietoa kuten perinteen kotipaikan, kertojan iän, sukupuolen, ammatin tai nimen. Perinteen kotipaikka ja nauhoittajan nimi sijoitetaan signumin eteen, vuosiluku ja kertojan nimi sen jälkeen. Muut taustatiedot sijoitetaan signumin jälkeen. Tiedot erotetaan tunnuksesta pisteellä tai väliviivalla.

    Oulanka. Juha Pentikäinen. SKSÄ A 552/35. 1962. Marina Takalo, s. 1898.

    Jukka Saarinen. SKSÄ 20. 1990 - Nauhoitettu 5.5.1990 Pyhäranta. Kertoja Heikki Merinen.

 

Kuvat

Arkistosarjoissa, joissa on mukana vuosi  (esim. KRAK, SKSK, SKSM, VRTA, VRTAM) viite kirjoitetaan seuraavasti:

SKS KRA. [kuvasarja] [vuosi]:[kuvanumero]

    SKS KRA. KRAK 1992:15

    SKS KRA. KRAK 2016:1055

    SKS KRA. VRTA 1977:124

Arkistosarjoissa, joissa on vain arkistosarja ja kuvanumero (esim. SKS tai AH) käytetään seuraavaa viitteen kirjoitustapaa. Jos kuvanumero on alanumerollinen, tulee päänumeron ja alanumeron väliin kaksoispiste:

SKS KRA. [kuvanumero] AH [kuvanumero]: [kuvanumero]

   SKS KRA. SKS 3464

   SKS KRA. AH 513:7

Jos käsikirjoitussidoksissa olevilla kuvilla ei ole varsinaista kuvanumeroa viitataan niihin sivunumeron mukaan:

    kuva sivulla SKS KRA. Backman, Eeva-Riitta 3697.1977

Jos kuvaa ei ole numeroitu, viitataan esimerkiksi keruuaineistoon tai kartuntavuoteen ja luovuttajaan:

    SKS KRA. Suutari- ja räätäliperinne. Veikko Lehtimäki

    SKS KRA. kartunta 1982. Maire Hirvonen

Kirkollisen kansanperinteen arkisto

Signum koostuu seuraavista osista: SKS KKA [kyselyn nro]. [seurakunta][haastattelun numero (tai haastateltavan nimi, jos numeroa ei erityiskyselyssä ole] [N, jos haastattelu on myös nauhalla].

    SKS KKA 1. Alavus 3 N

    SKS KKA 4. Konttinen, Veikko N

Kontekstitietoja voi antaa tämän jälkeen, käyttäen välimerkkinä esimerkiksi viivaa. Näitä tietoja voivat olla kerääjän nimi, informantin nimi, informantin taustatietoja (syntymävuosi ja -paikka, ammatti, sukupuoli), haastattelun ajankohta, haastattelunauhan/nauhojen numerot.

Kirkollisen kansanperinteen arkiston kuvanumerot ovat muotoa KKA-KUVA [päänumero]: [kuvanumero]

    KKA-KUVA 8301:251

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR)

Tietokannassa oleviin SKVR-teksteihin viitataan SKVR-numerolla. Myös tekstiin sisältyvän arkisto- tai julkaisuviitteen käyttö on suositeltavaa. Lisäksi mainitaan SKVR-tietokanta ja päivämäärä, jolloin tietokantaa on käytetty.

Esimerkki:

SKVR VII5 3342 (Angervo, P. A. n. 10. - 27/11 06). Saatavissa myös elektronisessa muodossa [viitattu 27.2.2015]: . URN:[NBN:fi-fe20051411.]

Runohakemistoon viitataan otsikkotiedolla. Lisäksi on mainittava SKVR:n runohakemisto ja päivämäärä, jolloin hakemistoa on käytetty.

SKVR-tietokannan runot ovat vapaasti käytettävissä yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön, kun SKS mainitaan alkuperäisenä tekijänä. Runot on lisensioitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen lisenssillä.

Infotekstit ja sovellus ovat tekijänoikeuden alaisia.