Joensuun toimipisteen aineistoihin viittaaminen

Kun viittaat arkistoaineistoihin, mainitse aina säilytyspaikaksi SKS:n arkisto sekä käyttämäsi kokoelman nimi.

SKS:n arkistossa on kaksi kokoelmaa:

  • kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma
  • perinteen ja nykykulttuurin kokoelma, johon kuuluu myös SKS:n Joensuun toimipisteen kokoelma

SKS:n kirjallisuusarkisto ja kansanrunousarkisto yhdistyivät SKS:n arkistoksi 2016. Vanhoihin arkistojen nimiin viittaavat lyhenteet (kirjallisuusarkisto: KIA ja kansanrunousarkisto: KRA) ovat edelleen käytössä viitteissä.

Alla on esimerkkejä arkistoaineistoihin viittaamisesta. Annamme tarvittaessa lisäohjeita.

 

Joensuun toimipisteen aineistoihin viittaaminen

 

SKS:n arkiston, perinteen ja nykykulttuurin kokoelman, Joensuun toimipisteen (entinen Joensuun perinnearkisto) aineistoihin viitatessa on mainittava aina SKS:n arkisto, Joensuun toimipiste (SKS JPA).

Lähdeluettelossa mainitaan tiedot säilyttävästä arkistosta ja kerrotaan lyhenteiden merkitys:

SKS JPA = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto,  Joensuun toimipiste

JpaS = Joensuun kerääjäkäsikirjoitukset

JSP = Joensuun spontaanikäsikirjoitukset

JpaN = Joensuun äänitteet

KarTL = Karjalan tutkimuslaitoksen äänitteet

JpaV = Joensuun videot

JpaK = Joensuun kuvat

KTLK = Karjalan tutkimuslaitoksen kuvat

Jos yksittäisiä tekstiviitteitä ei käytetä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto, Joensuun toimipiste mainitaan aineistojen säilytyspaikaksi.

Lähdeviitteessä mainitaan arkistosignum.  SKS JPA, kerääjä (luovuttaja), arkistosarja, yksikkö- tai sivunumerot sekä vuosiluku (= arkistointivuosi).

 

Esimerkkejä eri aineistotyypeistä:

 

Käsikirjoitukset

SKS JPA. Kajoksinen, Martta JpaS 1–6.1987 

SKS JPA. JSP 1.2009

SKS JPA. Joensuun paikat 686–696.2002

 

Äänitteet ja videot

SKS JPA. JpaN 54.2007

SKS JPA. KarTL 1-29.1973

SKS JPA. JpaV 2.1999

 

Kuvat

SKS JPA. JpaK 62–69.1985

SKS JPA. KTLK 1-354.1973