On armas mulle aallon tie

Kuva: SKS
Muistitiedon keruu merenkulkijoiden maailmasta 1.3.–31.8.2019

Meri yhdistää ja erottaa. Meri on kulkureitti ja rahtiväylä, mutta samalla se vie merenkulkijat kauas perheistään ja eristää heidät omaksi joukokseen, jolla on erityiset sääntönsä ja tapansa.

Keräämme tietoa ja kertomuksia merenkulusta ja merenkulkijoiden elämästä. Millaista on työskennellä aluksilla, millaista on odottaa kotona? Millainen on merenkulkijoiden ja heidän läheistensä maailma?

Keruu on avoin merenkulkijoille, heidän perheenjäsenilleen, ystävilleen ja jokaiselle, jolla on tarinoita merenkulusta. Voit käyttää kirjoittamisen apuna seuraavia aihepiirejä:

 • Miten päädyit merenkulkijaksi? Seurasitko vanhempiesi jalanjälkiä vai lähditkö merille sukusi ensimmäisenä?
 • Millainen on ollut urakehityksesi? Otitko suoraan pestin vai opiskelitko ensin merenkulkua? Kerro oppipojista ja nokkimisjärjestyksestä.
 • Kerro merenkulun arjesta. Millaisia ovat rutiinit, millaisia vaiheita työuralla on?
 • Kerro suhteestasi mereen. Mikä on mieleenpainuvin muistosi meriltä?
 • Millaisia tilanteita merenkulkijoiden elämään kuuluu? Kerro juhlahetkistä satamassa, maailman avartumisesta, donkareista ja muista tuliaisista.
 • Kerro laivaliikenteen ja merenkulun muutoksesta. Millaisia muutoksia tekniikan kehittymisestä on seurannut? Millaisia ovat uudet alukset ja miten työtavat ovat muuttuneet? Mitä vanhoja työtapoja tai osaamista on kadonnut? Millä tavalla merenkulku on kansainvälistynyt?
 • Kerro merenkulkijoiden työyhteisöistä. Millaista on merenkulkijoiden keskinäinen toveruus ja ammattietiikka? Millaista hierarkiaa työyhteisöissä esiintyy? Kerro mieleen jääneistä persoonallisuuksista. Millaisia merenkulkijoiden eri sukupolvet ovat?
 • Millaisia ovat merenkulkijoiden ammatilliset ja aatteelliset järjestöt? Miten edunvalvonta on järjestetty? Millaisissa seuroissa merenkulkijat harrastavat ja urheilevat?
 • Millaista on palata maihin? Miten ja miksi ura merillä päättyy? Millaista on opetella elämään toisenlaisessa arjessa ja onko se mahdollista?
 • Millaista on merenkulkijoiden suullinen perinne eli kaskut, tarinat, huumori, merenkulkijoille annetut lisänimet, merenkulkijoiden oma kieli, slangi, sanasto ja laulut?

Keruun järjestää SKS. Tuloksista tiedotamme syksyllä 2019. Arvomme kaikkien osallistujien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 31.8.2019 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Merenkulkijat” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Merenkulkijat”.

Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika, ammatti ja lopuksi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja