Kirjeiden kertomaa

Kuva: SKS
Muistitieto- ja aineiston keruu kirjeistä 14.2.–30.11.2019

Oletko säilyttänyt nuoruuden kirjeesi? Entä vanhempiesi tai isovanhempiesi kirjeenvaihtoa? Pitivätkö sukulaisesi yhteyttä kirjeitse toisesta maasta tai mantereelta? Onko hallussasi kirjeenvaihtoa, jonka tarinan haluat kertoa?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ottaa vastaan uusia ja vanhoja kirjeitä. Kirjeiden ohella keräämme muistoja kirjeiden kirjoittamisesta. Kerro meille sinulle tärkeiden kirjeiden tarina!

Kerro elämänvaiheistasi kirjeiden kirjoittajana ja vastaanottajana. Kirjoituksessa voit pohtia esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Kenen kanssa olet ollut kirjeenvaihdossa ja miten kirjeiden kirjoittaminen alkoi?
 • Kuinka kauan kirjeenvaihto kesti ja mihin se päättyi?
 • Millaisia aiheita käsittelit kirjeissäsi tai mistä sinulle kirjoitettiin?
 • Millaisia kirjoitusvälineitä käytit? Miten valitsit kynän, paperin, kirjekuoren ja postimerkin ja liittyikö niihin erityisiä merkityksiä?
 • Lähetitkö kirjeet postissa vai oliko muita tapoja välittää ne vastaanottajalle? Kirjoititko kirjeitä vai kirjevihkoon?
 • Millaisissa tilanteissa kirjoitit kirjeitä?
 • Miltä kirjeiden lähettäminen tai vastaanottaminen tuntui?
 • Millaisia kirjeitä olet kirjoittanut, mutta jättänyt lähettämättä?
 • Mikä kirjeiden kirjoittamisen ja vastaanottamisen merkitys on ollut elämäsi eri vaiheissa?
 • Kerro sinulle tärkeästä kirjeestä. Millainen on ollut elämäsi tärkein kirje? Kuka kirjoitti sen ja millaisessa tilanteessa?
 • Kerro siitä vaiheesta, jossa sähköpostin käyttö alkoi yleistyä. Miten se vaikutti yhteydenpitoosi ja paperikirjeiden kirjoittamiseen?
 • Kirjoitatko paperikirjeitä edelleen? Käytätkö myös sähköpostia ja sosiaalisen median sovelluksia, ja miten kirjoittaminen on muuttunut ensin sähköpostin ja sitten somen myötä?
 • Miten säilytät kirjeenvaihtoasi? Miten säilytät sähköisiä viestejäsi?

Jos haluat luovuttaa kirjeitä, ota yhteyttä SKS:n arkistoon. Kerro meille, keiden kirjeenvaihto on kyseessä, miltä ajalta kirjeet ovat ja paljonko niitä on. Kerro myös kirjeenvaihtoon liittyvä tarina. Vastaanottamasi kirjeet ovat sinun omaisuuttasi, mutta kirjeiden tekijänoikeus on niiden lähettäjällä. Voit luovuttaa kirjeenvaihtosi itse tai yhdessä kirjeiden lähettäjän kanssa. Toivomme erityisesti kirjeaineistoja, joissa on tallessa kirjeet molempiin suuntiin.

Keruun järjestää SKS. Tuloksista tiedotamme keväällä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 30.11.2019 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Kirjeiden kertomaa” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Kirjeiden kertomaa”.

Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika, ammatti ja lopuksi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja