Leikitäänkö?

Kuva: Eino Tamminen
Kuva: Eino Tamminen
Keruu lapsuudesta ja lasten ystäväsuhteista 1900-luvun Suomessa 15.9.2018–15.1.2019

Mitä olisi lapsuus ilman ystäviä? Toisten samanikäisten kanssa lapsi harjoittelee sosiaalisia taitoja, jakaa iloja ja murheita sekä pitää hauskaa. Kaikkia näitä voi tehdä myös aikuisten kanssa, mutta se ei ole sama asia. Julkisuudessa puhutaan usein vain siitä, miten vanhemmat tai yhteiskunta ovat jättäneet jälkensä lapsiin. Mikä on ystävien rooli lapsen elämässä, ja miten se on muuttunut ajan kuluessa?

Nyt keräämme lapsuusmuistoja 1900-luvulla syntyneiltä suomalaisilta. Meitä kiinnostaa kaikkien aikuisten suomalaisten lapsuus, jolla tässä viitataan ikävuosiin 0–16. Kerro vastauksessa syntymävuotesi sekä paikkakunta, jolla olet lapsuutesi viettänyt.

Kirjoituksessa voit pohtia esimerkiksi seuraavia teemoja:

Ystävien merkitys

 • Kerro ystävistäsi. Miten tutustuitte, mitä teitte yhdessä, minkälaisista asioista puhuitte?
 • Miten koet ystävien tai ystävien puutteen vaikuttaneen siihen, millainen ihminen sinusta kasvoi?

Kaveriporukat ja koulumaailma

 • Kerro, miten kaveriporukat muodostuivat, mitä niissä tehtiin, missä liikuitte.
 • Kuvaile koululuokkaasi. Millainen luokkahenki teillä oli?
 • Minkälaisia asioita ja ominaisuuksia lasten kesken arvostettiin, mistä sai osakseen arvostelua?
 • Minkä verran ja miten vietit kahdenkeskistä aikaa yhden ystävän kanssa?
 • Olitko koulussa ja vapaa-ajalla samojen kavereiden kanssa? Jos et, kerro miksi.

Kaverisuhteissa pärjääminen

 • Miten pääsit leikkeihin ja kaveriporukoihin mukaan esimerkiksi vaihtaessasi koulua tai paikkakuntaa?
 • Minkälaisia rooleja kaveriporukassasi tai luokassasi eri ihmisillä oli? Saitko olla oma itsesi?
 • Kiusattiinko sinua lapsena tai kiusasitko muita? Kuvaile, millaista kiusaaminen oli ja miltä se tuntui?

Aikuisten vaikutus

 • Millä tavalla aikuiset puuttuivat lasten touhuihin? Minkälaisia sääntöjä aikuiset asettivat?

Keruun järjestävät SKS ja Tampereen yliopiston Kokemuksen historian huippuyksikön tutkija, FT Antti Malinen. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2019 ja arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Antti Malinen, Antti.Malinen@staff.uta.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon ja että aineiston saa luovuttaa Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Otamme vastaan myös valokuvia. Lähettämällä kuvat annat suostumuksesi kuvien arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen arkiston sääntöjä noudattaen. Muista kuvaluovutuksista ota yhteyttä arkistokuvat@finlit.fi.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 15.1.2019 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Leikitäänkö?” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Leikitäänkö?”.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.