Minun sirkusmuistoni

Kuva: Metsä –The forest project (c) Ben Hopper
Kuva: Metsä –The forest project (c) Ben Hopper
Muistitietokeruu sirkuksen tekijöille ja kokijoille 7.4.–3.11.2019

Sirkus saapui Suomeen kiertävien seurueiden mukana yli kaksisataa vuotta sitten, toki yksittäisiä sirkustaiteilijoita oli nähty maassamme aikaisemminkin. Vuosien varrella sirkustaiteen arvostus ja tunnettuus ovat kasvaneet ja sirkuskin on muuttanut muotoaan, moneen kertaan.

Tänä päivänä sirkus on suosittu harrastus ja sirkustaitoja harjoittelee noin 10 000 harrastajaa ympäri maan. Sirkusammattilaisia on maassamme useita satoja. He työskentelevät esitys- ja opetustoiminnan parissa ja vievät sirkusta myös erityisryhmien saataville. Esitystoimintaa järjestävät teltoin kiertävät sirkukset, nykysirkusryhmät ja nuorisosirkukset. Sirkusta voi nähdä niin festivaaleilla kuin kulttuuritalojen ja teatterienkin näyttämöillä. Sirkustaidetta voi kohdata myös hoivakodissa, päiväkodissa, koulussa, puistossa tai kadulla.  

Keräämme sirkusammattilaisten, harrastajien ja yleisön kokemuksia sirkuksesta eri vuosikymmeniltä. Inspiraatiota kirjoituksellesi voit etsiä seuraavista kysymyksistä:  

Katsoja

 • Milloin, missä ja minkä esityksen näit? Miten kuvailisit sitä?
 • Miksi esitys jäi mieleesi? Millaisia tunteita esitys herätti?
 • Oliko kyse perinteisestä sirkuksesta vai nykysirkuksesta? Vai nuorisosirkusesityksestä tai harrastajien esityksestä?
 • Minkä ikäinen olit? Kenen kanssa olit katsomassa esitystä?
 • Miten kuvailisit esityspaikkaa tai vierailua sirkuksessa?

Harrastaja

 • Missä ja milloin olet harrastanut sirkusta? Minkä ikäinen olit? Mitä sirkuslajeja harrastit?
 • Kuka sinua opetti? Millaista harjoittelu oli?
 • Kerro lähemmin esityksestä, jossa olit mukana. Millainen kokemus se oli sinulle?
 • Millaisia asioita sirkusharrastus on tuonut elämääsi?

Ammattilainen

 • Kerro yksi tai useampi muisto sirkusammattilaisen elämästä.
 • Mitä sirkustyö sinulle merkitsee? Mikä saa sinut innostumaan työssäsi?
 • Miten päädyit sirkusammattilaiseksi? Mitä työtä olet tehnyt, kuinka kauan ja missä sirkuksissa?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Sirkuksen tiedotuskeskus yhteistyössä Suomen Nuorisosirkusliiton ja Sirkus Finlandian kanssa. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista sen päätyttyä. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 3.11.2019 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Minun sirkusmuistoni” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Minun sirkusmuistoni”.

Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika, ammatti ja lopuksi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja