Ääniteaineistot

Kordelinin sali, jossa Suomen Akatemian rahoittaman kirjailijahaastatteluohjelman ensimmäiset haastateltavat vastaanottavat Pohto-mitalin. Kuva: 1972, Sverker Ström, lehtikuva (SKS, kirjallisuusarkisto).
Mika Waltari vastaanottamassa Pohto-mitalia vuonna 1972. Kuva: Sverker Ström.
Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian äänitekokoelmassa on yli 600 kirjailijahaastattelua sekä seminaarien ja muiden tilaisuuksien tallenteita. Äänitteitä sisältyy myös SKS:n arkistossa oleviin henkilöarkistoihin.

Kirjailijahaastattelut ja tapahtumatallenteet

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmassa on äänitteitä noin 6 900 tuntia. Valtaosa äänitteistä on kirjailijahaastatteluita, joita on tehty 1970-luvulta lähtien erilaisissa tutkimus- ja keruuhankkeissa.

2012–2015 arkistossa oli  Puhuva kirjailija – kertova arkisto -hanke. Siinä valmistui yli 60 suomalaisen nykykirjailijan haastattelut, jotka käsittelevät eri näkökulmista kirjailijantyön todellisuutta 2000-luvun Suomessa.

Kirjailija-, tausta-, luovuus- ja tutkimushaastattelujen lisäksi kirjallisuuden ja kulttuurihistorian äänitekokoelmassa on runsaasti erilaisten kirjallisuustapahtumien ja seminaarien tallenteita sekä kirjailijoiden henkilöarkistojen osana tulleita äänitteitä. Kirjallisuustapahtumista on tallennettu esimerkiksi Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen puheenvuorot aina vuodesta 1983 alkaen.

Tiedonhaku, aineiston käyttäminen ja oheisaineistot

Kirjailijoiden haastatteluja voi etsiä kirjailijahaastatteluluettelosta ja kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistojen yleisluettelosta. Henkilöarkistoihin sisältyvät äänitteet ovat arkistonmuodostajan arkistoluettelossa. Seminaari- ja tapahtumatallenteista ja muista ääniteaineistoista voit kysyä SKS:n arkiston henkilökunnalta. 

Valtaosa äänitteistä on digitoitu ja kuunneltavissa tutkijasalin asiakaskoneella. Ota ääniteasioissa etukäteen yhteyttä SKS:n arkistoon

Osa kirjailijahaastatteluista on litteroitu. Litteraatioita, sisällysluetteloita ja referaatteja voi käyttää aineiston sisältöön tutustumisessa. Varsinainen aineisto, johon tutkimuksessa viitataan, on kuitenkin äänite. Sisällysluetteloiden tai litteraatioiden sisältö ei välttämättä ole täsmälleen sama kuin äänitteellä. Ääniteaineistoihin voi liittyä myös käsiohjelmia tai muita sisältötietoja. 

Ääniteaineistojen karttuminen

Ääniteaineistot karttuvat jatkuvasti arkistoluovutusten, keruiden, kirjailijahaastatteluiden ja arkiston oman tallennustoiminnan myötä. Saapuva aineisto on pääasiassa joko kelanauhoja, C-kasetteja tai digitaalista. Digitoimme analogisena saapuvan aineiston säilyvyyden ja käytettävyyden varmistamiseksi.

Voit myös lainata meiltä äänityslaitteen, jos haluat tallentaa kirjallisuustapahtuman tai seminaarin SKS:an arkistoitavaksi. Tutustu äänitysohjeisiin.