Äänitteiden ja videoiden arkistosarjat

Äänitteet on jaoteltu sarjoihin joko äänitteen sisällön tai äänitteen muodon mukaan.

A-nauhat
Vanha perussarja ("Arkistonauhat"), sisältää arkiston vanhimmat äänitteet: nauhakopiot fonogrammeista (1905–1956, n. 1 000 kpl) ja arkiston omista levyistä (1937–1956, 843 kpl), kaikki magnetofoniäänitykset vuosilta 1951–1956 ja osa vuosilta 1957–1970. Pääperiaate oli, että arkiston kenttänauhoitukset ja muu aineisto kopioitiin valikoiden arkistointia varten arkistonauhaan. Levyt ja fonogrammit on lisäksi kopioitu 1980-luvulla uudestaan omille nauhoilleen (Fonogrammikopionauhat ja Levykopionauhat).

SKSÄ
Nykyinen perussarja, jossa nauhat on numeroitu saapumisajan mukaan vuosittain juoksevasti. Se korvasi käytöstä poistuneen Kn- eli kenttänauhatunnuksen. Ensimmäiset äänitteet ovat vuodelta 1957.

RN
Romaninauhat eli romaniperinteen äänitykset on erotettu omaksi sarjakseen. Ensimmäiset nauhoitukset ovat vuodelta 1967.

1917–1918
Kansalaissodan muistitietoa sisältävä nauhasarja, joka sisältää arkiston tekemiä äänityksiä pääosin vuosilta 1965–1968.

SKSÄ-K
Kuvanauhoitteiden perussarja, jossa nauhat on numeroitu vuosittain. Ensimmäiset videot ovat vuodelta 1976.

RN-K
Romanikuvanauhat eli romaniperinteen kuvanauhat. Romaniperinteen videot on sijoitettu vuodesta 1987 muun aineiston joukkoon SKSÄ-K-sarjaan.

ERM
Eesti Rahva Muuseumilta vuosina 1989–1991 saatuja videotallenteita suomalais-ugrilaisten kansojen parista.

Erityisaineistot
Yhtenä kokonaisuutena säilytettäviä ja numeroituja aineistokokonaisuuksia. Sisältävät äänitteitä, kuvanauhoitteita ja aineistoon liittyviä paperidokumentteja, esimerkiksi sisällysluetteloja ja harjoitustöitä. Erityisaineistojen nauhoja ei numeroida erikseen.