Äänitteiden ja videoiden viitekortistot

Viitekortistot kattavat kaikki aineistot vuoden 1979 loppuun. Tämän jälkeisten nauhojen hakutiedot ovat arkistotietojärjestelmässä niiltä osin kuin aineistoja on järjestelmään luetteloitu

 

Topografinen kortisto

Kortisto on järjestetty perinteen kotipaikan mukaan. A-nauhoista on kortistossa valkoinen viitekortti, jossa mainitaan paikkakunnan nimi ja nauhaviitteet. Näistä on olemassa lisäksi erillinen topografinen kopiokortisto, jossa on paikkakunnan mukaan järjestettyinä A-korttien kopiot; kortistossa on mukana myös kopiot Liperin kenttämatkojen 1969 ja 1970 nauhoituksista tehdyistä yksikkökorteista.

Muista nauhoista on kortistossa viitteet. Kunkin paikkakunnan nauhoitukset ovat keltaisessa kortissa, jossa on paikkakunnan nimi, informantin nimi, nauhaviite, projektitunnus ja mahdolliset käyttörajoitukset.

Kortistossa on käytetty arkiston perinnealuejaottelua soveltuvin osin. Pää- ja alaryhmien sisällä kunnat, seurakunnat, maat tms. ovat aakkosjärjestyksessä. Kortiston ryhmittely on seuraava (sulkeissa perinnealueet):

 

Suomi ja Karjala (a - n, p - q, å)
Inkeri (s, t, u)
Tverin Karjala (r)
Muut itämerensuomalaiset kansat
  liiviläiset
vatjalaiset
vepsäläiset (v)
Viro
Muut maat
 
ulkosuomalaiset, ks.:  
Länsipohja (oR) > Ruotsi
Metsäsuomalaiset, Vermlanti (x) > Ruotsi
Ruija (oN) > Norja
Muurmanni, Petsamo (o) > Venäjä
Venäjän suomalais-ugr. kansat > Venäjä
Amerikan suomalaiset > USA ja Kanada

 

Kertojakortisto

Kertojakortistossa ovat mukana kertojat, laulajat, soittajat ym. informantit. A-nauhoista on kortistossa viitekortti (vaaleanpunainen) ja A-korttien kopiot. Muista sarjoista on pelkkä viitekortti (keltainen), jossa on kertojan nimi ja henkilötiedot, nauhaviite ja projektitunnus. Kortiston pääosa on järjestetty sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Kortiston lopussa ovat erillisinä ryhminä:

Pelkät etunimet
Sala- ja köllinimet
Esiintyvät ryhmät
Koulut
Tuntemattomat

Nauhoittajakortisto

Kortisto on järjestetty äänittäjän nimen mukaan aakkosiin. Kortissa on nauhoittajien nimet, nauhoitusvuosi, paikkakunnat ja nauhaviite. Mukana on joissain tapauksissa tietoja myös nauhoituksen aiheesta.

Aiheenmukaiset kortistot

Perinnenauhoitteet

Kortisto käsittää A-nauhat, Liperin kenttämatkojen 1969-1970 nauhoitteet ja osan itkuista. Siten suurin osa äänitteistä ei ole siinä mukana. Kortisto koostuu osittain yksikkökorttien valokopioista tai konekirjoitetuista kopioista, jotka sisältävät viitteen, referaatin ja kertojan nimen. Kortisto on jaettu perinnelajeittain 18 pääryhmään, jotka on järjestetty pääpiirteissään samoin kuin vastaavat käsikirjoitusten perinnelajikortistot.

 • Sadut ja kaskut
 • Legendat
 • Uskomustarinat
 • Historialliset tarinat ja paikallistarinat
 • Syntykertomukset
 • Kalevalamittaiset laulut ja runot
 • Riimilliset kansanlaulut, balladit, arkkiveisut
 • Loitsut
 • Taiat ja uskomukset
 • Kansanlääkintä
 • Karjanhuhuilut
 • Joiut
 • Itkuvirret
 • Leikki- ja pyrkimäluvut, pikapuheet, pilasaarnat, köllit, murteen matkiminen, murre, kiusoittelufolklore
 • Sananparret
 • Arvoitukset
 • Kansatieteelliset kuvaukset ja muistelmat; alaryhmät (keltainen välikortti ja tarkempi jaottelu ryhmän alussa):
  1. Metsästys, 2. Kalastus ja hylkeenpyynti, 3. Maanviljelys - talkoot - taksvärkki, 4. Karjanhoito, 5. Kotitaloustyöt - kodinhoito, 6. Ruokatalous, 7. Tervanpoltto - viinankeitto - tupakka, 8. Rakennukset, 9. Tarve-esineet ja niiden valmistus, 10. Vaatteet ja niiden valmistus, 11. Metsätalous, 12. Merenkulku - kauppa - teollisuus, 13. Posti - postinkulku, 14. Matkat - markkinat - matkailu - kievarit, 15. Ammatit, 16. Ihmiselämän vaiheet - syntymä - avioliitto - kuolema, 17. Koulut - kinkerit, 18. Leikit - kiertueet, 19. Nuorten seurustelu - tappelut - yöjalka, 20. Vuotuiset merkkipäivät, 21. Uskonnollinen elämä - uskonnolliset liikkeet, 22. Entisajan olot ja elämä, 23. Sosiaalihuolto, 24. Evakkoaika, 25. Pula-aika, 26. Siirtolaiset, 27. Lastenpelotus, 28. Sää ja taivaanmerkit - ajan määrääminen, 29. Kansanperinteen keruu - kerääjät, 30. Perinteentaitajat, 31. Mustalaiset, 32. Politiikka, 33. Uudet elämänmuodot, 34. Omien elämänvaiheiden muistelua, 35. Sekalaista muistitietoa eri henkilöistä ja tapauksista
 • Soitinmusiikki (kortiston jaottelu soittimen mukainen)

Kulttuurihistorialliset nauhoitteet

Kortistossa on mukana sekä SKSÄ- että A-nauhat. Tarkempi jaottelu on kortiston alussa. Pääryhmät (oranssi välikortti):

 • Radio-ohjelmat: sarjaohjelmat, yksittäisiä ohjelmia eri aiheista, radio-ohjelmien taustamateriaalia.
 • Yleinen kulttuurihistoria: tieteelliset tilaisuudet, SKS:n tilaisuudet, muiden järjestöjen tilaisuudet, henkilöt, muu kulttuurihistoria.