Kirkollisen kansanperinteen yleiskyselyn kysymysryhmät

Yleiskysely käsittää aineistoa 523 seurakunnasta. Yleiskysely on jaettu 21 pääluokkaan, kysymysryhmiin, jotka pitävät sisällään yhteensä 316 kysymystä kirkon ja uskonnollisen elämän eri osa-alueista. Yleiskysely tehtiin haastatteluina. Haastatteluista suurin osa on äänitetty. Aineisto sisältää noin 5000 tuntia äänitteitä sekä haastattelujen pohjalta kirjoitettuja sisältömuistiinpanoja että haastatteluihin liittyviä taustatietoja. Osa sisältömuistiinpanoista on sanatarkkoja ja osa aihesisältöön liittyviä referaatteja.

A. Kirkko ja yhteiskunta

I Papit ja muut kirkon palvelijat

II Kirkon hallinto ja kirkkokuri

III Kirkkorakennus ja kirkon talous

IV Kirkko muuttuvassa yhteiskunnassa

B. Jumalanpalvelus ja hartaushetket

V Kirkkomatkat

VI Jumalanpalvelus

VII Rippi ja H.P. Ehtoollinen

VIII Joulukirkko ja muut juhlapyhät

IX Koti- ja kylähartaudet

C. Kirkolliset toimitukset

X Kaste

XI Vihkiminen

XII Hautaus

D. Muu seurakuntatyö

XIII Rippikoulu

XIV Lukukinkerit

XV Pyhäkoulu ja nuorisotyö

XVI Lähetys- ja diakoniatyö

XVII Kiertokoulu

E. Herätysliikkeet ja eriuskolaiset

XVIII Herätysliikkeiden levinneisyys ja herätysajat

XIX Herätysliikkeiden ja ulkopuolisten väliset suhteet

XX Herätysliikkeiden toimintamuodot

XXI Eriuskolaiset