Kaskut

Kaskuaineiston vanhin ja perinteellisin AT-systeemiin soveltuva osa on kortitettu useimmiten viitteinä tai referaatteina satukortistoon. Myös osa numerottomista kaskutyypeistä on satukortistossa alaryhmittäin ryhmiensä viimeisenä. Suurin osa AT-systeemiin soveltumattomista kopioiduista kaskuista on erotettu omaksi kortistokseen ja koeluonteisesti ryhmitelty Moser-Rathin luokittelun pohjalta kehitettyyn järjestykseen. Luokittelu ei ole lopullinen, minkä vuoksi yksityiskohtaista sisällysluetteloa ei ole olemassa.

Kortistossa on mm. seuraavat ryhmät:

  1. Ominaisuuksia (tyhmyys, viisaus, laiskuus ym.)
  2. Elämänvaiheet
  3. Säädyt
  4. Isäntä ja renki
  5. Oikeus
  6. Kirkko ja uskonto
  7. Ammatit
  8. Kulkijat
  9. Kansat ja heimot (laukkuryssät, venäläiset, mustalaiset)
  10. Seksuaalikaskuja

Valtaosa käsikirjoituskokoelmien kaskuista, esim. kaikki kilpakeräykset, eivät sisälly kortistoon.

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

E. Moser-Rath. Schwank Witz Anekdote: Entwurf zu einer Katalogisierung nach Typen und Motiven. Göttingen, 1969

Aarne, Antti - Thompson, Stith. The Types of Folktale: a classification and bibliography. 2nd rev. Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1961. (FFC 184.)