Kertomusperinteen topografinen kortisto

Kortistossa on yhteensä noin 104 000 kopiokorttia tarinoita, memoraatteja ja uskomuksia, jonkin verran myös satuja ja kaskuja. Kortisto ei ole kattava, koska se sisältää pääasiassa uskomustarinakortistoon, historiallisten ja paikallistarinoiden kortistoon, kansanuskon kortistoon ja kalendaariperinteen kortistoon kopioidun aineiston kaksoiskappaleita.

Aineisto on aakkostettu perinnealueittain ja kunnittain aakkosjärjestykseen. Kuntien sisällä aineisto on kerääjittäin aakkosjärjestyksessä, saman kerääjän muistiinpanot aikajärjestyksessä.