Virolaiset kokoelmat

Kansanrunousarkiston virolaiset kokoelmat ovat kopioita virolaisista käsikirjoituksista ja mikrofilmejä Eesti Rahvaluule Arhiivin käsikirjoituksista.

Kopiokokoelmat sisältävät perinnemuistiinpanoja 1800-luvun alku- ja keskivaiheilta 1930-luvun lopulle saakka. Ne on kopioitu arkistoon pääasiassa 1900-luvun alkupuolella keskeisistä virolaisista käsikirjoituslähteistä (Hurt, Eisen, EÜS, ERA ym.). Kopioita on n. 400 000.

Viron Tiedeakatelmialta on saatu vuodesta 1963 lähtien vaihtona mikrofilmejä 673 rullaa. Mikrofilmeissä aineisto on alkuperäiskäsikirjoitusten mukaisessa järjestyksessä. Mikrofilmit sisältävät osin samoja aineistoja kuin paperikopiokokoelma.

Kokoelmissa esiintyvät lyhenteet

A Anderson
AES Akadeemiline Emakeele Selts
AES, MT Akadeemilise Emakeele Seltsi mutdetekstide kogu
ALS Akadeemiline Loomaartsiteaduslik Selts
ARS Akadeemiline Rahvaluule Selts
E Eisen
EKS Eesti Kirjameeste Selts (EKS 4 ja EKS 8)
EKS Eesti Kirjanduse Selts
EKIA Eesti Kirjanduse Arhiiv
ELK = EKÛ = Eestimaa Kirjanduslik Selts ( Estländishe Literärische Gesellschaft)
ERA Eesti Rahvaluule Arhiiv
ERM Eesti Rahva Muudeum
EVR Eesti Vabariigi Haridus- ja sotsiaalministeriumi kogu 1921-1927
EÛS Eesti Ûliopilaste Selts
GEG = ÕES = Õpetatud Eesti Selts (Gelehrte Estnische Gesellschaft)
H Hurt
L, Lk lehekülg = sivu
S Sommet (Piirimaade Seltsi setu kogu)
SKS Soome Kirjanduse Selts
TEM Tallinna Eesti Muuseum
V Veske