Itkuvirret

Käsikirjoitusten runsaat 2 200 itkuvirttä on kopioitu kolmena kappaleena. Yksi kopioista on luovutettu Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokseen. Kaksi kopiota on järjestetty seuraavasti Kansanrunousarkiston itkuvirsikortistoon:

Kerääjänmukainen kortisto. Karjalaiset, inkeriläiset ja vepsäläiset itkuvirret ovat kukin omana ryhmänään. Itkuvirsitekstit ovat kerääjänmukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Aiheenmukainen kortisto. Pääjaottelu on tilanteen mukainen, alaryhmät vaihtelevat:

  • Hääitkujen (runsaat 1 000 tekstiä) järjestely on kesken. Päämääränä on rituaalin ja itkun kohteen mukainen järjestys.
  • Kuolinitkujen (noin 800 tekstiä) järjestys on itkun kohteen mukainen (äidille, isälle, lapselle, miehelle jne.), osin myös rituaalinmukainen (vainajan valmistelu, muistelu).
  • Rekryytti-itkut (noin 100 tekstiä) on järjestetty topografisesti perinnealueen ja paikkakunnan mukaan.
  • Tilapääitkut (noin 300 tekstiä) on järjestetty temaattisesti (omaelämäkerralliset itkut, tervehdysitkut, eroitkut, itkut Jumalalle/Jumalasta jne.).